Jubileusz 50 – lecia Technikum Leśnego w Lesku « Zawód Technik Leśnik Zespół Szkół Leśnych w Lesku. Szkoła dla leśników
Rekrutacja

Jubileusz 50 – lecia Technikum Leśnego w Lesku

„Szkoła jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości, siewcą przyszłości”. Sentymentalną podróżą do Szkoły sprzed lat był Jubileusz 50–lecia Technikum Leśnego  w Lesku. Uroczystość odbyła się w dniu 10.09.2022 roku. Przebiegała w podniosłym i radosnym klimacie. Ten wyjątkowy dla nas dzień, był zwieńczeniem pracy  wszystkich tych osób, które przyczyniły się do rozwoju i podniesienia rangi naszej Szkoły. Minione 50 lat to kontynuacja długiej, bo sięgającej końca XIX wieku, tradycji szkolnictwa leśnego na Podkarpaciu.

Oficjalne obchody Jubileuszu, poprzedziła Msza Św. odprawiona pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Adama Szala w Kościele Parafialnym w Lesku. W obecności zaproszonych Gości, przed wejściem do Szkoły,  została odsłonięta i poświęcona pamiątkowa tablica – ufundowana przez Absolwentów. Tekst na tablicy zawiera cytat św. Franciszka  „Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi” oraz  przesłanie: Polecając opiece św. Franciszka i ku pamięci Nauczycieli, Pracowników i Uczniów Szkół Leśnych w Bolechowie, Limanowej, Ojcowie, Krasiczynie i Lesku. Tablicę odsłonili: Pan Franciszek Maresz – Absolwent  rocznika 1958 Technikum Leśnego w Krasiczynie, Pan Bogusław Sitko – Absolwent rocznika 1977 Technikum Leśnego w Lesku, Pani Beata Okoczuk – Absolwentka rocznika 1986 Technikum Leśnego w Lesku.

Ks. abp. Adam Szal, oprócz pamiątkowej tablicy, poświęcił także figurę św. Franciszka, stojącą  obok wejścia do szkolnego budynku. Głośne dźwięki Orkiestry Dętej PGNiG z Sanoka podkreśliły wyjątkowość tych chwil.

Część oficjalną Jubileuszu prowadził Pan Edward Marszałek – Absolwent naszej Szkoły, Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Zobacz zdjęcia z 50 lecia 1

Zobacz zdjęcia z 50 lecia 2    

Pani Jadwiga Szylak, Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Lesku, serdecznie przywitała wszystkich zaproszonych Gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: europosłowie – Pani  Elżbieta Łukacijewska,  Pan Bogdan Rzońca; posłowie na Sejm RP – Pani Joanna Frydrych, Pani Teresa Pamuła, Pan Mieczysław Kasprzak,  Pan Marek Rząsa, Pan Piotr Uruski, Pan  Adam Śnieżek; Pan Maciej Szmit – Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa; Pani Jolanta Sawicka – Wicewojewoda Podkarpacki; Pan Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego; ks. arcybiskup Adam Szal – Metropolita Przemyski, ks. Mieczysław Bąk – Dziekan Dekanatu Leskiego; przedstawiciele świata nauki -Pani prof. dr hab. Halina Zgółkowa – Uniwersytet  im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Pan dr inż. Mateusz Kaczmarski – Rektor Uczelni Państwowej z Sanoka, Pan dr inż. Jerzy Mączyński – Dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej Uczelni Państwowej w Sanoku, Pan dr hab. inż. Stanisław Zięba – Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Pan dr inż. Michał Orzechowski – Prodziekan Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Pan dr inż. Benedykt Roźmiarek – były Dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Pan Stanisław Fundakowski – Wicekurator Podkarpacki; przedstawiciele samorządu  lokalnego – Pan Andrzej Olesiuk – Starosta Leski, Pan  Adam Snarski – Burmistrz Miasta i Gminy Lesko, Pani Alicja Górniak – Wiceburmistrz Miasta i Gminy Zagórz; Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych: Pan  Marek Marecki – Dyrektor RDLP w Krośnie, Pan Michał Goś – Zastępca Dyrektora RDLP w Krakowie, Pan Piotr Kacprzak – Zastępca Dyrektora RDLP w Radomiu; Parki Narodowe i Krajobrazowe: Pan Dariusz Kozik – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Pan Mirosław Markowski – Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego; przedstawiciele Służb Mundurowych współpracujących ze Szkołą; Nadleśniczowie RDLP w Krośnie i RDLP w Lublinie; Dyrektorzy Szkół Leśnych z Polski i zagranicy (Węgier, Rumunii, Słowacji, Ukrainy) wraz z delegacjami; Łowczy Okręgowi PZŁ z Rzeszowa i Krosna; Przedstawiciel Związku Zawodowego Leśników Polskich w RP – Pan Piotr Iskrzyk; Wieloletni Dyrektor ZSL w Lesku Franciszek Maresz; byli Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Technikum Leśnego w Lesku; Dyrektorzy Szkół leskich oraz Dyrektor SOSW w Lesku; Dyrektor Biblioteki Miejsko – Gminnej w Lesku; przyjaciele i przedsiębiorcy – Państwo Henryka i Jerzy  Wałachowscy, Pan Mieczysław Indyk oraz  Pan Marek Trojniak – wydawca okolicznościowej Monografii; Absolwenci wszystkich roczników- chluba i duma naszej Szkoły.

Pan Franciszek Maresz – wieloletni Dyrektor ZSL w Lesku, przypomniał historię Szkoły. Nawiązał do osiągnięć i sukcesów placówki, które przyczyniły się do jej rozwoju i znaczącej pozycji w środowisku lokalnym.

Uhonorowanie Pani Dyrektor ZSL w Lesku i wyróżnionych Nauczycieli było istotnym punktem jubileuszowych Uroczystości. Odznaczenia państwowe, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczyła Pani Jolanta Sawicka  – Wicewojewoda Podkarpacki. Srebrny Krzyż Zasługi przyznano Pani Dyrektor Jadwidze Szylak. Medale Złote, Srebrne i Brązowe za Długoletnią Służbę otrzymali wyróżnieni Nauczyciele.       

Zaproszeni Goście, przedstawiciele Parlamentu, władz wojewódzkich, samorządowych, oświatowych,  kościelnych, a także zaprzyjaźnionych instytucji,  gratulowali   Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Uczniom, tak wspaniałego Jubileuszu. Życzyli wytrwałości oraz pomyślności w pracy nad dalszym rozwojem Szkoły. Część oficjalną zakończył występ artystyczny młodzieży – podziwiano talenty recytatorskie, wokalne, taneczne. Po tych estradowych wrażeniach na Gości czekał obiad i słodki poczęstunek w Internacie.

Jednak najbardziej  wyczekiwanym przez wszystkich Absolwentów momentem,  były spotkania klasowe z Wychowawcami. Wspomnienia i refleksje przypominały o minionych latach, wywoływały wzruszenie, śmiech, a czasami nawet niedowierzanie, czy te opowieści naprawdę miały miejsce.

Na okoliczność Jubileuszu została wydana monografia „Od pół wieku w Lesku” autorstwa Wojciecha Kumali, w której autor nakreślił historię Szkoły i  zawodowe losy jej Absolwentów.         

W szkole Nauczyciele i Uczniowie przygotowali ekspozycje tematyczne, wyeksponowano tabla, a na sztalugach można było obejrzeć wystawę zdjęć. Była okazja do tego, aby pochylić się nad kronikami i starymi fotografiami, przypomnieć karty z historii przeszłości. Ten uroczysty dzień zakończyła wspólna biesiada.

Rok Jubileuszowy był dla nas i osób wspierających naszą Szkołę okresem wytężonej pracy – za ten wysiłek  z całego serca dziękujemy Honorowemu Komitetowi Organizacyjnemu Jubileusz 50-lecia Szkoły: Panu M. Mareckiemu – Dyrektorowi RDLP w Krośnie, Panu E. Marszałkowi –  Rzecznikowi  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Panu Z. Pawłowskiemu – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Lesko, Panu B. Sitko – Prezesowi Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Leśnych w Lesku, Panu M. Brzezowskiemu – byłemu Kierownikowi Internatu ZSL w Lesku, Pani B. Okoczuk –Naczelnik Wydziału Analiz i Planowania  w RDLP Krosno, Panu E. Orłowskiemu – St. spec. ds. ochrony lasu w Nadleśnictwie Komańcza.                     

Finansowo wsparły nas Nadleśnictwa z terenu RDLP Krosno, RDLP Radom, RDLP Lublin i inne Nadleśnictwa z całej Polski oraz Absolwenci naszej Szkoły.

Patronat honorowy objęli: Minister Klimatu i Środowiska, Dyrektor Generalny LP, Regionalna Dyrekcja LP w Krośnie, Bieszczadzki Park Narodowy, Zarząd Okręgowy PZŁ Krosno, Zarząd Okręgowy PZŁ Przemyśl, Zarząd Okręgowy PZŁ Rzeszów.

Patronat medialny objęły: TVP 3 Rzeszów, Radio Rzeszów, Głos Lasu, Echo Bieszczadów, Łowiec Galicyjski.

Do zobaczenia na obchodach kolejnych jubileuszy!

                                                                                                                   Darz Bór

Lista gości uczestniczących w jubileuszu

 

Szkoła leśna. Zawód Technik Leśnik. Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Możliwość komentowania została wyłączona.

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress