Letnie zajęcia praktyczne klas pierwszych « Zawód Technik Leśnik Zespół Szkół Leśnych w Lesku. Szkoła dla leśników
Rekrutacja

Letnie zajęcia praktyczne klas pierwszych

Nadleśnictwo Lesko przeprowadziło tygodniowe praktyki letnie dla uczniów klas pierwszych ZSL w Lesku. Materiał praktyk obejmował : – Przygotowanie gleby w zależności od potrzeb hodowlanych sadzonek i siewek drzew i krzewów leśnych – Metody pielęgnowania siewek i sadzonek drzew i krzewów leśnych.

– Zabiegi zwalczania chwastów w szkółkach leśnych.

– Sposoby przygotowania gleby pod odnowienie.

Technik leśnik zajmuje się planowaniem, organizowaniem i nadzorowaniem prac z zakresu gospodarki leśnej nadleśnictwa: szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu. Nadzoruje czynności podległych mu pracowników, prowadzi dokumentację materiałową, sprawuje nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami, dobiera właściwe narzędzia i urządzenia do wykonywanych prac.

Praca technika leśnika odbywa się na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych w lesie lub szkółkach leśnych. Może odbywać się też w pomieszczeniach produkcyjnych oraz biurowych. Technik leśnik może pracować w jednostkach organizacyjnych lasów państwowych, w lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych oraz w przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i sfer zieleni.

W leśnictwie wdrażane są nowoczesne technologie, co skutkuje doskonaleniem metod i sposobów prowadzenia gospodarki leśnej we wszystkich jej dziedzinach. Przykładem jest coraz częściej stosowane maszynowe pozyskanie drewna czy stosowanie technik geomatycznych, jak: lotniczy i naziemny skaning, lotnicze i naziemne zdjęcia cyfrowe, służące tworzeniu leśnych map numerycznych, baz danych, numerycznego modelu terenu i powierzchni koron drzew.

Szkoła leśna. Zawód Technik Leśnik. Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Możliwość komentowania została wyłączona.

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress