Co po szkole ? « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Materiały promocyjne ZSL Lesko Nabów do Technikum Leśnego w Lesku wirtualny spacer ZSL Lesko

Co po szkole ?

Leśna szkoła ponadpodstawowa jaką jest Technikum Leśne w Lesku jest placówką prowadzącą wszechstronne kształcenie oraz przygotowuje swoich absolwentów do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Po ukończeniu średniej szkoły leśnej masz wiele ścieżek wyboru.

Możesz podjąć zatrudnienie:

w Lasach Państwowych, Parkach Narodowych, Biurach Urządzania Lasu, starostwach, zakładach usług leśnych, gospodarstwach szkółkarskich, zakładach pielęgnacji zieleni.

Pracować m.in. na stanowiskach: leśniczego, podleśniczego, strażnika leśnego, specjalisty w Biurze Urządzania Lasu.

Wykonywać zawód operatorów maszyn leśnych.

Możesz podjąć studia wyższe leśne np. na uczelniach w Krakowie, Warszawie, Poznaniu czy Sanoku.

Jeżeli polubisz pracę pilarką również zawód drwala stoi przed tobą otworem.

Masz możliwość założenia własnej działalności ZUL i pracować na własny rachunek.

Nasi absolwenci wybierają również inne zawody mundurowe wśród których najwięcej jest osób zatrudnionych w Straży Granicznej czy Policji.

Jeżeli zechcesz, możesz wyjechać za granicę, najbardziej popularne kierunki leśne to Niemcy, Szwecja, Norwegia i Czechy.

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress