Egzaminy maturalne i zawodowe « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Rekrutacja Materiały promocyjne TL Lesko Nabór do ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko

Egzaminy maturalne i zawodowe

Egzamin zawodowy

W trakcie nauki w zawodzie technik leśnik w klasie 5 zdajesz egzamin zawodowy tylko z 1 kwalifikacji LES.02 – Gospodarowanie zasobami leśnymi, otrzymujesz dyplom oraz tytuł Technika Leśnika. Egzamin ten składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej a progi zdawalności to odpowiednio 50 % i 75 %

Egzamin maturalny

Po zdaniu egzaminów maturalnych uzyskujesz świadectwo dojrzałości.

Przedmioty obowiązkowe w części pisemnej i ustnej poziom podstawowy:

Język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot obowiązkowy tylko w części pisemnej poziom podstawowy:

Matematyka

Przedmiot dodatkowy w części pisemnej poziom rozszerzony – co najmniej 1 przedmiot do wyboru spośród:

język polski, biologia, geografia, matematyka, język obcy, informatyka, historia, chemia, wiedza o społeczeństwie.

!!! Otrzymując dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe Technika Leśnika, nie musisz przystępować do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – uwzględniony zostanie wynik egzaminu zawodowego.

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress