Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Stowarzyszenia « Zawód Technik Leśnik Zespół Szkół Leśnych w Lesku. Szkoła dla leśników
Rekrutacja

Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Leśnych w Lesku zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze . Zebranie odbędzie się w Internacie ZSL Lesko na „wydziale zaocznym” w dniu 12 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 1415  I termin oraz 1445 II termin. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia. Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Prezydium zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta zebrania.
 4. Stwierdzenie prawidłowości Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad:
  – powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
  – sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia z uwzględnieniem sprawozdania finansowego za rok 2018,
  – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018,
  – dyskusja nad w/w sprawozdaniami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia za rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Stowarzyszenia za rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym członkom Zarządu za rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za 2018r.
 11. Wybór Zarządu Stowarzyszenia na kolejną kadencję.
 12. Wybór Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie wyborów.
 14. Wolne wnioski.
 15. Podjęcie uchwał i wniosków.
 16. Zakończenie Walnego Zebrania

Zarząd Stowarzyszenia

Szkoła leśna. Zawód Technik Leśnik. Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Możliwość komentowania została wyłączona.

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress