Otwarty nabór Partnera do projektu – podmioty wybrane « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Rekrutacja

Otwarty nabór Partnera do projektu – podmioty wybrane

W nawiązaniu do ogłoszenia  o otwartym naborze Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru Poddziałania  9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Lesku  zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020

podaje do wiadomości publicznej informację o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera w celu wspólnej realizacji ww. projektu:

  1. Dwernik – Michał Krzanowski
  2. Firma Handlowo Usługowa Grzegorz Indyk

Oferty złożone przez oba podmioty spełniają wymogi formalne i merytoryczne niezbędne do realizacji ww. projektu

Możliwość komentowania została wyłączona.

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress