Otwarty nabór Partnera do projektu – podmioty wybrane « Zawód Technik Leśnik Zespół Szkół Leśnych w Lesku. Szkoła dla leśników
Rekrutacja

Otwarty nabór Partnera do projektu – podmioty wybrane

W nawiązaniu do ogłoszenia  o otwartym naborze Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru Poddziałania  9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Lesku  zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020

podaje do wiadomości publicznej informację o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera w celu wspólnej realizacji ww. projektu:

  1. Dwernik – Michał Krzanowski
  2. Firma Handlowo Usługowa Grzegorz Indyk

Oferty złożone przez oba podmioty spełniają wymogi formalne i merytoryczne niezbędne do realizacji ww. projektu

Szkoła leśna. Zawód Technik Leśnik. Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Możliwość komentowania została wyłączona.

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress