Spotkanie nr 1 Interreg – 10-12 listopada 2017 « Zawód Technik Leśnik Zespół Szkół Leśnych w Lesku. Szkoła dla leśników
Materiały promocyjne ZSL Lesko Nabów do Technikum Leśnego w Lesku wirtualny spacer ZSL Lesko

Spotkanie nr 1 Interreg – 10-12 listopada 2017

Interreg

Sprawozdanie ze spotkania ekspertów i zespołów projektowych

 dniach 10-12 listopada 2017 r.

 

W dniach 10-12 listopada 2017 r. w Presovie odbyło się pierwsze spotkanie ekspertów w ramach projektu „Lasy nie znają granic” realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyło 14 ekspertów i 6 osób należących do zespołów projektowych.

Na początku spotkania głos zabrał Dyrektor Szkoły Leśnej w Presovie, a jednocześnie menager projektowy partnera wiodącego. Przedstawił zespół projektowy i ekspertów po stronie słowackiej po czym to samo uczynił menager projektowy partnera projektu czyli Zespołu Szkół Leśnych w Lesku.

Po zapoznaniu uczestnicy zwiedzili Szkołę w Presovie, a następnie Pan Miroslav Fusch – menager projektowy zapoznał Wszystkich niezbędnymi informacjami na temat projektu.

W kolejnym punkcie spotkania eksperci pracowali już w swoich grupach tematycznych gdzie prowadzili analizę programów kształcenia, wyboru zestawów tematów do realizacji, przygotowanie zestawów edukacyjnych jak również przygotowanie procedur metodyczno – dydaktycznych do realizacji tematów. W związku, że większość ekspertów po obu stronach partnerów się pierwszy raz spotkał praca trwała bardzo długo i nie było końca rozmów i wymian poglądów na tematy szkolnictwa leśnego w obu krajach.

Zespoły projektowe pracowały nad ustaleniem terminów wymian, spotkań jak również nad sprawami związanymi z zarządzaniem projektem.

Na zakończenie spotkana swoje wnioski przedstawili menagerowie projektowi i zaplanowano spotkanie w Lesku w dniach 24 – 26 listopada 2017 r.

 

                                              Menager projektowy

                                               …………………………………

 

Szkoła leśna. Zawód Technik Leśnik. Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress