Spotkanie nr 4 Interreg – 12-14 stycznia 2018 « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Rekrutacja Materiały promocyjne TL Lesko Nabór do ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko

Spotkanie nr 4 Interreg – 12-14 stycznia 2018

Interreg

Sprawozdanie ze spotkania ekspertów i zespołu projektowego

w dniach 12-14 stycznia 2018 r.

 

W dniach 12-14 stycznia 2018 r. w Lesku odbyło się czwarte spotkanie ekspertów i zespołu projektowego w ramach projektu „Lasy nie znają granic” realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyło 14 ekspertów oraz 6 osób należących do zespołów projektowych zgodnie z listą obecności.

Spotkanie to było podsumowującym pierwsze zadanie projektu czyli Analiza porównawcza treści kształcenia przedmiotów zawodowych. Każdy z ekspertów słowackich i polskich na poprzednich spotkaniach wymieniał się materiałami edukacyjnymi, programami kształcenia, rozkładami zajęć i tematyką realizowanych zajęć. Na podstawie zebranych materiałów i wymiany uwag oraz doświadczeń z obu stron, każdy ekspert przygotował w postaci dokumentu analizę porównawczą swojego przedmiotu, którą prezentował. Okazało się, że istnieje wiele podobieństw ale również dużo różnic nauczanych przedmiotów.

Dzięki temu zadaniu i opracowaniu analiz eksperci w ramach zadania drugiego będą opracowywać materiały dla uczniów jak również zakupiony zostanie niezbędny sprzęt do realizacji tego zadania. W ramach tego spotkania omówione zostały również szczegółowo wymiany młodzieży pomiędzy szkołami partnerskimi, które odbędą się w marcu, kwietniu i maju. Na zakończenie spotkania w ramach wniosków koordynatorzy i menagerowie projektowi podziękowali wszystkim ekspertom za zaangażowanie i pracę w ramach pierwszego zadania, jak również przedstawili harmonogram najbliższych spotkań ekspertów.

                                             Menager projektowy:

                                                ……………………………………

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress