Lasy nie znają granic Tytuł projektu i partnerzy « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Rekrutacja Materiały promocyjne TL Lesko Nabór do ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko

Lasy nie znają granic Tytuł projektu i partnerzy

Strona główna Lasy nie znają granic

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa: rozwój edukacji trans granicznej  i uczenia się przez całe życie

Cel szczegółowy: Poprawa jakości trans granicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej

Tytuł projektu: „Lasy nie znają granic” PLSK.03.01.00-PL-0088 / 16-00

Partnerzy projektu:

  1. Partner wiodący – Spojená škola – www.slspo.sk
  2. Partner projektu – Zespół Szkół Leśnych w Lesku – www.zsllesko.pl

Partner słowackiPartner polski

 

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress