Przyjazd uczniów ze Słowacji (13-18 maja 2018 Użytkowanie lasu) « Zawód Technik Leśnik Zespół Szkół Leśnych w Lesku. Szkoła dla leśników
Materiały promocyjne ZSL Lesko Nabów do Technikum Leśnego w Lesku wirtualny spacer ZSL Lesko

Przyjazd uczniów ze Słowacji (13-18 maja 2018 Użytkowanie lasu)

Strona główna Lasy nie znają granic

Sprawozdanie z przyjazdu uczniów Szkoły Leśnej w Presovie do Leska w dniach 13-18 maja 2018 r.

W dniach 13-18 maja 2018 r. 45 uczniów klas trzecich Szkoły Leśnej w Presovie wraz z opiekunami uczestniczyło w trzeciej wymianie młodzieży w ramach projektu „Lasy nie znają granic” PLSK.03.01.00-SK-0088/16 współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 r.

Uczniowie realizowali program w ramach przedmiotów Użytkowanie lasu i Urządzanie lasu zgodnie z wcześniej przedstawionym harmonogramem.

13.05.2018 – zakwaterowanie i przekazanie materiałów dydaktycznych dla uczniów

14.05.2018 – zajęcia teoretyczne z przedmiotów Użytkowanie lasu i Urządzanie lasu

15.05.2018 – zajęcia praktyczne z przedmiotu Urządzanie lasu

16.05.2018 – zajęcia praktyczne z przedmiotu Użytkowanie lasu

17.05.2018 – zajęcia ćwiczeniowe na podstawie zebranych danych

18.05.2018 – podsumowanie wymiany, wnioski i uwagi dotyczące wszystkich wymian, wyjazd do Presova

W ramach czasu wolnego uczniowie odwiedzili Muzeum Przyrodnicze „Knieja” w Nowosiółkach oraz zaporę w Solinie.

Użytkowanie lasu

Zajęcia z przedmiotu Użytkowanie lasu rozpoczęły się w dniu 13.05.2018 od przekazania uczniom materiałów dydaktycznych oraz zapoznanie ze szczegółami pobytu i planowanych zajęć. W dniu 14.05.2018 r. uczniowie podzieleni na dwie grupy uczestniczyli w zajęciach z Użytkowania lasu i Urządzania lasu. W ramach zajęć z Użytkowania lasu przedstawiona została Polska Norma dotycząca Wad drewna, która w wielu przypadkach różni się od norm na Słowacji szczególnie jeśli chodzi o zabarwienia drewna i pęknięcia w drewnie okrągłym. Uczniom zostały zaprezentowane wady w formie ilustrowanej za pomocą prezentacji multimedialnej i zdjęć w atlasach wad drewna.

   Po zapoznaniu się z rodzajami wad i form odbiórki drewna w dniu 16.05.2018 uczniowie ze Słowacji wraz z prowadzącym zajęcia mgr inż. Dawidem Gołębiowskim  odbyli zajęcia praktyczne w terenie na składnicach drewna. Uczniowie podzieleni na dwuosobowe zespoły  dokonywali odbioru drewna iglastego. Zadanie polegało na pomiarze długości drewna i jego średnicy środkowej oraz określeniu wad występujących na odbieranych sztukach. Zajęcia mogły być przeprowadzone dzięki zakupionemu sprzętowi w ramach projektu w postaci taśm mierniczych i średnicomierzy. Każda grupa dokonała sklasyfikowania kilku sztuk drewna i zapisała dane w przygotowanych formularzach. Zajęcia zakończyły się wspólnym podsumowaniem dokonanych pomiarów i klasyfikacji.

   W dniu 17.05.2018 na podstawie zebranych danych podczas zajęć praktycznych uczniowie w swoich grupach przy pomocy materiałów dydaktycznych w postaci skryptów dokonywali obliczenia miąższości odebranych sztuk drewna oraz przypisania ich do odpowiedniej klasy jakościowo wymiarowej wg. Polskiej Normy.

   W ostatnim dniu dokonaliśmy podsumowania zajęć z Użytkowania lasu, uczniowie i nauczyciele ze Słowacji wyrazili swoje opinie i wnioski na temat odbytych zajęć w których na szczególną uwagę zasługują różnice które wynikły podczas zajęć polegające na klasyfikacji surowca drzewnego. W związku, że była to ostatnia wymiana dokonaliśmy też ogólnego podsumowania wszystkich wymian, były podziękowania od nauczycieli ze Słowacji i młodzieży za bardzo dobre przygotowanie zajęć jak również organizację czasu wolnego.

Dawid Gołębiowski

Szkoła leśna. Zawód Technik Leśnik. Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress