Przyjazd uczniów ze Słowacji (15- 20 kwietnia 2018 Gospodarka łowiecka). « Zawód Technik Leśnik Zespół Szkół Leśnych w Lesku. Szkoła dla leśników
Materiały promocyjne ZSL Lesko Nabów do Technikum Leśnego w Lesku wirtualny spacer ZSL Lesko

Przyjazd uczniów ze Słowacji (15- 20 kwietnia 2018 Gospodarka łowiecka).

Strona główna Lasy nie znają granic

Sprawozdanie z przyjazdu młodzieży ze Słowacji do Polski 15-20 kwiecień 2018r.

W ramach projektu „Lasy nie znają granic” w dniach 15-20 kwiecień 2018r. uczniowie ze średniej szkoły leśnej w Preszowie przybyli do Polski, aby uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów Gospodarka łowiecka, System informatyczny lasów państwowych (SILP) oraz Ekonomika leśna.

W pięciodniowym okresie wymiany młodzieży w dniach 15 i 16 kwietnia odbyły się teoretyczne i praktyczne zajęcia z przedmiotu gospodarka łowiecka.

Po uprzedniej konsultacji ekspertów ustalono duże podobieństwa i nieznaczne różnice w programie nauczania tego przedmiotu. Na ich podstawie tematem zajęć był teoretyczny wykład dotyczący budowy broni i bezpieczeństwa obchodzenia się z nią.

W tym bloku młodzież pod opieką Vlasty Bodnarowej i Jana Holub poznała szczegółowe zagadnienia dotyczące rodzajów broni myśliwskiej, jej budowy, oraz budowy i rodzajów amunicji myśliwskiej. Część wykładowa była przeprowadzona w oparciu o bogatą gamę pomocy dydaktycznych w postaci przekrojów broni i amunicji myśliwskiej.

W części dyskusyjnej młodzież żywo zainteresowana była  organizacją polowania w Polsce. W tej części również poruszono aspekty prawne dotyczące broni myśliwskiej, a w szczególności różnice i podobieństwa w obchodzeniu się z nią w Polsce i na Słowacji. Dużo czasu zajęła dyskusja na temat bogatych tradycji łowieckich w obu krajach. Zwieńczeniem części wykładowej był film na temat wytwarzania broni myśliwskiej w manufakturze Holland & Holland.

W drugiej części zajęć 16 kwietnia odbyła się część praktyczna dotycząca elaboracji amunicji myśliwskiej. Ten nowatorski temat w dziedzinie myślistwa, a w szczególności strzelectwa myśliwskiego została wybrany ze względy na duże zainteresowanie wśród przyszłych adeptów sztuki łowieckiej. Na ćwiczeniach młodzież ze Słowacji miała okazje poznać pełny proces elaboracji, czyli scalania amunicji myśliwskiej. Zainteresowanie tym tematem było dosyć duże ze względów praktycznych, jakie stwarza ta nowa dziedzina. Kluczowymi zadaniami ćwiczeń były między innymi: przygotowanie łusek, osadzanie spłonek i pocisków oraz odważanie prochu do konkretnego kalibry.

Wszystkie cele szczegółowe zostały zrealizowane.

Analizując zajęcia teoretyczne i praktyczne z przedmiotu Gospodarka łowiecka dochodzę do wniosku, iż zainteresowanie młodzieży tą tematyką świadczy o możliwościach współpracy w tej dziedzinie.

L. Dobosz

Szkoła leśna. Zawód Technik Leśnik. Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress