Wyjazd uczniów TL Lesko do Presova (Słowacja 11-16 marca 2018) « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Rekrutacja Materiały promocyjne TL Lesko Nabór do ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko

Wyjazd uczniów TL Lesko do Presova (Słowacja 11-16 marca 2018)

Strona główna Lasy nie znają granic

Sprawozdanie z wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Lesku do Presova w dniach 11-16 marca 2018 r.

 

W dniach 11-16 marca 2018 r 45 uczniów klas trzecich ZSLw Lesku wraz z opiekunami uczestniczyło w pierwszej wymianie młodzieży w ramach projektu „Lasy nie znają granic” PLSK.03.01.00-SK-0088/16 współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 r.

Uczniowie realizowali program w ramach przedmiotów Użytkowanie lasu i Urządzanie lasu zgodnie z wcześniej przedstawionym harmonogramem.

11.03.2018 – zakwaterowanie i przekazanie materiałów dydaktycznych dla uczniów

12.03.2018 – zajęcia teoretyczne z przedmiotów Użytkowanie lasu i Urządzanie lasu

13.03.2018 – zajęcia praktyczne z przedmiotu Urządzanie lasu

14.03.2018 – zajęcia praktyczne z przedmiotu Użytkowanie lasu

15.03.2018 – wizyta w lasach państwowych na Słowacji i zapoznanie się z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym kraju

16.03.2018 – podsumowanie wymiany i zwiedzanie Szkoły Leśnej w Presovie

W ramach zajęć z Urządzania lasu uczniowie realizowali temat związany z pomiarem drzewostanu. Po zapoznaniu się z zagadnieniami teoretycznymi uczniowie zostali podzieleni na grupy i w ramach prac terenowych wykonywali pomiar grubości i wysokości drzew stojących oraz określali zasobność drewna metoda JOK. Po wykonaniu pomiarów dane zostały wprowadzone do programu komputerowego i w ramach podsumowania wykonane zostały obliczenia i porównania wyników poszczególnych grup.

Zajęcia z Użytkowania lasu polegały na sortymantacji drewna na składnicach należących do gospodarstwa leśnego Szkoły Leśnej w Presovie. W części teoretycznej inż. Slvomir Karas przedstawił podział i rodzaje wad które obowiązują na Słowacji. Już w tym punkcie zauważyliśmy wiele różnic z normami obowiązującymi w Polsce co było bardzo dobrym doświadczeniem. W dniu zajęć praktycznych trzyosobowe zespoły w pierwszym zadaniu rozpoznawały wady drewna na dłużycach i kłodach drewna iglastego i liściastego. Drugim zadaniem było pomierzenie i oznaczenie wad na drewnie przeznaczonym na aukcję drewna. Po dokonaniu wszystkich pomiarów i klasyfikacji w ramach podsumowania przy pomocy norm słowackich uczniowie przypisywali poszczególne sztuki drewna do danej klasy jakościowo wymiarowej, na koniec porównując wyniki z inż. Slavomirem Karasiem. Zadanie było bardzo cenne z punktu widzenia obrotu drewnem na rynku europejskim.

W czwartek wyjechaliśmy do Lasów Państwowych na Słowacji gdzie przedstawiono uczniom naturalny sposób prowadzenia gospodarki leśnej. Głownie chodziło o pokazanie zależności między sprawami hodowlanymi, a ekonomicznymi. Model tego lasu pokazuje, że przy odpowiednim systemami gospodarowania można odnawiać las naturalnie jednocześnie osiągając wspaniałe sortymenty drzewne. Pomimo, ze pogoda nas nie rozpieszczała ( deszcz ze śniegiem ) widok wspaniałych odnowień jodłowych i bukowych oraz górujące nad nimi piękne drzewa dorodne sprawiły że było to wspaniałe doświadczenie.

Ostatni dzień był poświęcony na podsumowanie pierwszego programu wymiany uczniów jak również wnioski i uwagi. Po zakończeniu podsumowania zostaliśmy zaproszeni do zwiedzenia szkoły i zapoznania się z bazą dydaktyczną.

Wyjazd pokazał że pomysł na projekt jak również prace wykonane przez ekspertów do tej to był „strzał w dziesiątkę” i z niecierpliwością czekamy na kolejny wyjazd w dniach 15-20 kwietnia 2018 r.

Dawid Gołębiowski

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress