Wyjazd uczniów TL Lesko do Presova (Słowacja 11-16 marca 2018) « Zawód Technik Leśnik Zespół Szkół Leśnych w Lesku. Szkoła dla leśników
Materiały promocyjne ZSL Lesko Nabów do Technikum Leśnego w Lesku wirtualny spacer ZSL Lesko

Wyjazd uczniów TL Lesko do Presova (Słowacja 11-16 marca 2018)

Strona główna Lasy nie znają granic

Sprawozdanie z wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Lesku do Presova w dniach 11-16 marca 2018 r.

 

W dniach 11-16 marca 2018 r 45 uczniów klas trzecich ZSLw Lesku wraz z opiekunami uczestniczyło w pierwszej wymianie młodzieży w ramach projektu „Lasy nie znają granic” PLSK.03.01.00-SK-0088/16 współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 r.

Uczniowie realizowali program w ramach przedmiotów Użytkowanie lasu i Urządzanie lasu zgodnie z wcześniej przedstawionym harmonogramem.

11.03.2018 – zakwaterowanie i przekazanie materiałów dydaktycznych dla uczniów

12.03.2018 – zajęcia teoretyczne z przedmiotów Użytkowanie lasu i Urządzanie lasu

13.03.2018 – zajęcia praktyczne z przedmiotu Urządzanie lasu

14.03.2018 – zajęcia praktyczne z przedmiotu Użytkowanie lasu

15.03.2018 – wizyta w lasach państwowych na Słowacji i zapoznanie się z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym kraju

16.03.2018 – podsumowanie wymiany i zwiedzanie Szkoły Leśnej w Presovie

W ramach zajęć z Urządzania lasu uczniowie realizowali temat związany z pomiarem drzewostanu. Po zapoznaniu się z zagadnieniami teoretycznymi uczniowie zostali podzieleni na grupy i w ramach prac terenowych wykonywali pomiar grubości i wysokości drzew stojących oraz określali zasobność drewna metoda JOK. Po wykonaniu pomiarów dane zostały wprowadzone do programu komputerowego i w ramach podsumowania wykonane zostały obliczenia i porównania wyników poszczególnych grup.

Zajęcia z Użytkowania lasu polegały na sortymantacji drewna na składnicach należących do gospodarstwa leśnego Szkoły Leśnej w Presovie. W części teoretycznej inż. Slvomir Karas przedstawił podział i rodzaje wad które obowiązują na Słowacji. Już w tym punkcie zauważyliśmy wiele różnic z normami obowiązującymi w Polsce co było bardzo dobrym doświadczeniem. W dniu zajęć praktycznych trzyosobowe zespoły w pierwszym zadaniu rozpoznawały wady drewna na dłużycach i kłodach drewna iglastego i liściastego. Drugim zadaniem było pomierzenie i oznaczenie wad na drewnie przeznaczonym na aukcję drewna. Po dokonaniu wszystkich pomiarów i klasyfikacji w ramach podsumowania przy pomocy norm słowackich uczniowie przypisywali poszczególne sztuki drewna do danej klasy jakościowo wymiarowej, na koniec porównując wyniki z inż. Slavomirem Karasiem. Zadanie było bardzo cenne z punktu widzenia obrotu drewnem na rynku europejskim.

W czwartek wyjechaliśmy do Lasów Państwowych na Słowacji gdzie przedstawiono uczniom naturalny sposób prowadzenia gospodarki leśnej. Głownie chodziło o pokazanie zależności między sprawami hodowlanymi, a ekonomicznymi. Model tego lasu pokazuje, że przy odpowiednim systemami gospodarowania można odnawiać las naturalnie jednocześnie osiągając wspaniałe sortymenty drzewne. Pomimo, ze pogoda nas nie rozpieszczała ( deszcz ze śniegiem ) widok wspaniałych odnowień jodłowych i bukowych oraz górujące nad nimi piękne drzewa dorodne sprawiły że było to wspaniałe doświadczenie.

Ostatni dzień był poświęcony na podsumowanie pierwszego programu wymiany uczniów jak również wnioski i uwagi. Po zakończeniu podsumowania zostaliśmy zaproszeni do zwiedzenia szkoły i zapoznania się z bazą dydaktyczną.

Wyjazd pokazał że pomysł na projekt jak również prace wykonane przez ekspertów do tej to był „strzał w dziesiątkę” i z niecierpliwością czekamy na kolejny wyjazd w dniach 15-20 kwietnia 2018 r.

Dawid Gołębiowski

Szkoła leśna. Zawód Technik Leśnik. Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress