Przyjazd uczniów z Presova do TL Lesko (Polska 11-16 marca 2018) « Zawód Technik Leśnik Zespół Szkół Leśnych w Lesku. Szkoła dla leśników
Materiały promocyjne ZSL Lesko Nabów do Technikum Leśnego w Lesku wirtualny spacer ZSL Lesko

Przyjazd uczniów z Presova do TL Lesko (Polska 11-16 marca 2018)

Strona główna Lasy nie znają granic

Projekt „Lasy nie znają granic” wchodzi w praktyczny etap realizacji.

           „Lasy nie znają granic” to nowatorski, oparty w szczególności na współpracy pomiędzy średnimi szkołami leśnymi z Preszowa w Słowacji  i Leska w Polsce projekt, którego celem jest porównanie treści i metod kształcenia leśników w obu szkołach, ustalenia różnic  pomiędzy nimi i na podstawie tych ustaleń udoskonalenie, zbudowanie  takiego modelu kształcenia leśników, który w efekcie lepiej przygotuje  absolwentów naszych szkół leśnych do znalezienia swojego miejsca na zróżnicowanym i stale rozwijającym się rynku pracy w krajach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie leśnictwa, ochrony przyrody czy ochrony środowiska naturalnego człowieka. Organizacyjnym i finansowym fundamentem projektu ”Lasy nie znają granic” jest unijne przedsięwzięcie PLSK.03.01.00-SK-0088/16 współfinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 r..

           W ciągu kilku pracowitych spotkań ekspertów projektowych, którymi w przeważającej liczbie są nauczyciele leśnictwa z obu współpracujących szkół opracowano liczne celowe ekspertyzy z zakresu hodowli lasu, użytkowania lasu, urządzania lasu, ochrony lasu, łowiectwa i systemu informatycznego. Spotkania te trwały zwykle po dwa dni. Rozpoczęły się w listopadzie 2017 i trwały z przerwami do lutego 2018 roku.  Pracę ekspertów ze Słowacji koordynuje pan inż. Miroslav Fuchs – wieloletni dyrektor Preszowskiej Szkoły Leśnej,  natomiast eksperci z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku pracują pod auspicjami pani mgr Jadwigi Szylak – dyrektora Naszej Szkoły.

                W miesiącu marcu 2018 roku rozpoczął się etap praktyczny dla uczniów i nauczycieli ze współpracujących szkół.

               Uczniowie z klas trzecich Technikum Leśnego z  Zespołu szkół Leśnych w Lesku wyjechali do Słowacji na okres od 12-16 marca na zajęcia z użytkowania i z urządzania lasu. Szczegółowe sprawozdanie z tego wyjazdu można znaleźć w „Aktualnościach” na stronie internetowej Zespołu Szkół w Lesku.

               Uczniowie ze szkoły leśnej z Preszowa w tym samym czasie przyjechali do Zespołu Szkół Leśnych w Lesku na zajęcia z hodowli i ochrony lasu. Następna wymiana nastąpi już niebawem, bo w połowie kwietnia br.

              Nasi goście ze Słowacji przyjechali więc do Leska w dniu 12 marca w niedzielę i zostali zakwaterowani w malowniczo położnym tuż na rzeką San, pensjonacie o wdzięcznej i  nieco tajemniczej nazwie „Salamandra”. Tutaj w tym samym dniu uczestnicy zajęć otrzymali bogato ilustrowane fotografiami, przetłumaczone na język słowacki   materiały dydaktyczne przygotowane przez ekspertów z Polski: panów mgr inż.  Andrzeja Komorowskiego i mgr inż. Wojciecha Kumalę  – nauczycieli odpowiednio hodowli lasu i ochrony lasu w Technikum Leśnym w Lesku.  Istotą tych materiałów były teoretyczne objaśnienia ustalonych wcześniej zagadnień tematycznych, stosowne do tych zagadnień instrukcje i zeszyty do ćwiczeń terenowych.

              W zakresie hodowli lasu zagadnieniem wiodącym była hodowla jodły pospolitej (Abies alba) przedstawiona na przykładzie Nadleśnictwa Baligród, a w zakresie ochrony lasu przedmiotem dociekań teoretycznych i ćwiczeń terenowych  uczyniono  zagadnienia podstaw prawnych, wykorzystania praktycznego i metod szacowania szkód wyrządzanych przez ssaki roślinożerne w lesie.

               W poniedziałek tj. w  drugim dniu pobytu w Polsce nasi słowaccy goście zostali przyjęci na konferencji w wyjątkowo reprezentacyjnej siedzibie Nadleśnictwa Baligród.   Konferencja odbywała się w dwóch panelach. W pierwszym nadleśniczy Nadleśnictwa Baligród pan mgr inż. Wojciech Głuszko zaprezentował Nadleśnictwo Baligród jako wyjątkową i ze wszech miar oryginalną jednostkę administracyjno – gospodarczą Lasów Państwowych, z wieloma unikalnymi obiektami przyrodniczymi i specyficznymi rozwiązaniami administracyjnymi.

              W drugim panelu przedstawiono naszym gościom ze Słowacji wyjątkową, wykonaną z  wielkim talentem przez tutejszych Leśników, audiowizualną  prezentację pokazującą nowoczesną, a więc opartą o ideę zrównoważonego rozwoju, myśl i praktykę prowadzenia gospodarki leśnej oraz  myśl i praktykę  ochrony przyrody w „Lasach Państwowych”.

                 Po konferencji,  na cały poniedziałek i na wszystkie kolejne dni, az do piątku włącznie „władzę” nad grupami ćwiczącymi w terenie przejęli panowie inżynierowie nadzoru w Nadleśnictwie Baligród:  mgr inż. Filip Stelmach nad hodowcami a mgr inż. Teodor Furs nad ochroniarzami. Hodowcy odwiedzili wyłączony drzewostan nasienny jodłowy, oglądnęli uprawy jodłowe zakładane na tzw. placówkach,  dokonali oceny udatności upraw jodłowych zakładanych sztucznie, ocenili stan naturalnych odnowień jodły, odwiedzili hodowlaną powierzchnię prowienicyjną jodłową, rezerwat sosny wdziarowej, ogromną odkrywkę fliszu karpackiego a na koniec pokłonili się najgrubszej w Polsce jodle nazywanej „Lasumiła”.  Ochroniarze dokonali oceny szkód wyrządzanych przez ssaki roślinożerne w tym uprawę uszkodzoną przez żubry (Bison bonasus), uprawę uszkodzoną przez jelenie (Cervus elaphus) las podtopiony przez bobra (Castor fiber). Dodatkową atrakcją były odwiedziny pola z retortami służącymi do wypalania węgla drzewnego.

                  Nauczyciele ze Szkoły Leśnej z Preszowa panowie inż.  Vladimir  Mankoš i inż. František Štupak w podsumowaniu zajęć wyrażali podziw dla baligrodzkich leśników, podziwiali, w ich ocenie, wspaniałe drzewostany jodłowe i bukowe Nadleśnictwa Baligród a młodzież  nie kryła zadowolenia z zajęć w całkiem innych warunkach i znakomicie wychwyciła wszystkie istotne różnice w podejściu do poszczególnych zagadnień różniących słowackie i polskie leśnictwo.

                 My zaś, Andrzej Komorowski Wojciech Kumala dziękujemy baligrodzkim leśnikom z panem nadleśniczym Wojciechem Głuszko  za przepiękne zaprezentowanie stanu i dorobku znakomitego polskiego leśnictwa naszym gościom ze Słowacji i nam samym.

                                                                                                                         AK i WK

Szkoła leśna. Zawód Technik Leśnik. Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress