Rekrutacja 2018 – Witaj « Zawód Technik Leśnik Zespół Szkół Leśnych w Lesku. Szkoła dla leśników
Materiały promocyjne ZSL Lesko Nabów do Technikum Leśnego w Lesku wirtualny spacer ZSL Lesko

Rekrutacja 2018 – Witaj

Witamy na stronie gdzie znajdziesz podstawowe informacje o rekrutacji do klas I Zespołu Szkół Leśnych w Lesku na rok szkolny 2018/2019 w zawodach:

Technik Leśnik (314301) w Technikum Leśnym (wraz z nieodpłatnymi uprawnieniami   drwala- operatora pilarki spalinowej, wykaszarek, operatora urządzeń hydraulicznych – żurawia (HDS), Prawo Jazdy Kat T.

Przejdź do naboru elektronicznego  lub w razie problemów pobierz podanie

Operator maszyn leśnych (834105) w Branżowej Szkole I Stopnia

pobierz podanie

To, że znajdujesz się właśnie w tym miejscu oznacza, że musisz być ambitny, potrafisz sobie wyznaczać cele oraz je realizować.

  Dobry wybór

Jeżeli chcesz:

 • uzyskać zawód Technika Leśnika, wykształcenie ogólne na poziomie liceum oraz kontynuować naukę na uczelniach wyższych, lub
 • uzyskać uprawnienia Operatora maszyn leśnych w Branżowej Szkole I stopnia,
 • być zatrudniony na stanowisku leśniczego w lasach państwowych lub niepaństwowych,  parkach narodowych, przedsiębiorstwach leśnych,
 • chcesz pracować w terenowych Biurach Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej a także w urzędach gminnych na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa,
 • wybrać szkołę z wieloletnimi tradycjami, wysoką zdawalnością matury 90%  i egzaminu zawodowego,
 • sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w różnorodnych kołach zainteresowań i konkursach,
 • pracować z wykwalifikowaną i przyjazną kadrą pedagogiczną,
 • poznawać przyrodę, zobaczyć czym jest las, uczestniczyć w specjalistycznych praktykach zawodowych,
 • zdobyć uprawnienia: drwala- operatora pilarki spalinowej, operatora urządzeń hydraulicznych – żurawia (HDS) i inne.
  Prawo Jazdy Kat T.
 • masz zamiar założyć Zakład Usług Leśnych
 • uczyć się w szkole zajmującej wysokie miejsca, wśród szkół technicznych w rankingach Perspektyw,
 • rozwijać swoje uzdolnienia w atmosferze spokoju i szacunku, odnosić sukcesy,
 • chcesz poznawać nowych ludzi, nawiązywać przyjaźnie na lata…

Zapraszamy do Naszej Szkoły

Jak to się robi……… to proste:

1. Załóż konto na stronie   https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat/   i wydrukuj podanie o przyjęcie do szkoły.
Pod wskazanym adresem, możesz założyć konto i zarejestrować się w systemie naboru elektronicznego od dnia 7.05.2018r. od godziny 8 00.  Tutaj również  możesz dokonać wyboru właściwej szkoły Technikum Leśnego w Lesku.

2. Jeżeli uczęszczasz do gimnazjum będącego poza systemem elektronicznej rejestracji lub napotkałeś problemy z założeniem konta i rejestracją, zapraszamy do naszej szkoły gdzie szybko i sprawnie pomożemy Ci założyć konto i prawidłowo wypełnić wniosek o przyjęcie.

3. Po dokonaniu rejestracji w systemie Vedukacja Nabór (strona, na której założyłeś konto)  https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat/   – wydrukuj, podpisz i dostarcz podanie do naszej szkoły – termin składania podań:
Szkoła pierwszego wyboru od 7 maja – 11 czerwca 2018r. Od dnia 7 maja można będzie drukować podania z Systemu.

4. Przeczytaj uważnie terminarz postępowania rekrutacyjnego znajdujący się poniżej.

5. Oryginalne  Skierowanie na badania lekarskie  kandydata do Technikum Leśnego w Lesku można pobrać w sekretariacie szkoły.
Dla osób znajdujących się  w szczególnej sytuacji , które nie mogą odebrać oryginału ze szkoły, zamieszczamy wersję do pobrania.
W przypadku, gdy lekarz będzie wymagał oryginału skierowania, prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą.

<<Pobierz skierowanie>>

W roku szkolnym 2018/2019 obowiązuje następujący terminarz postępowania rekrutacyjnego dla Technikum Leśnego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia:

 1. Od 7 maja do 11 czerwca 2018 r. – składanie dokumentów i podań o przyjęcie do szkoły.
 2. Od 22 do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15:00  – doręczenie przez absolwentów gimnazjów do sekretariatu Zespołu Szkół Leśnych w Lesku kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.
 3. 29 czerwca 2018 r. do godz. 10:00 –  ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych.
 4. Od 29 czerwca do 6 lipca 2018 r. – rodzice kandydatów albo pełnoletni kandydaci, umieszczeni na listach przyjętych, doręczając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole.  Niedoręczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia do szkoły przez kandydata jest traktowane jako rezygnacja ze starania się o przyjęcie do szkoły.
 5. 9 lipca 2018 r. do godz. 10:00  – ogłoszenie przez Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Lesku listy uczniów przyjętych do klas pierwszych.
 6. Do 31 sierpnia 2018 r.  – przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji dla uczniów, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych przystąpili do egzaminu gimnazjalnego lub nie zostali przyjęci w podstawowym terminie rekrutacyjnym.
Szkoła leśna. Zawód Technik Leśnik. Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress