Walne Zebranie Stowarzyszenia AiPZSL w Lesku « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Rekrutacja

Walne Zebranie Stowarzyszenia AiPZSL w Lesku

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Leśnych w Lesku na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 26.05.2021 r. – pierwszy termin 14:15/ drugi termin 14:30. Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.

 2. Wybór Prezydium zebrania.

 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta zebrania.

 4. Stwierdzenie prawidłowości Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 5. Przyjęcie porządku obrad:
  – powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
  – sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia z uwzględnieniem sprawozdania finansowego za rok 2020,
  – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020,
  – dyskusja nad w/w sprawozdaniami.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2020.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  z działalności Stowarzyszenia za rok 2020.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Stowarzyszenia za rok 2020.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2020.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za 2020r.

 11. Wolne wnioski.

 12. Podjęcie uchwał i wniosków.

 13. Zakończenie Walnego Zebrania.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress