ZSL. 342-01/16

Lesko, 2016-09-02

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 342-01/16 Nazwa zadania:  „Dostawa żywności do Internatu Zespołu Szkół Leśnych w Lesku”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji następujące oferty złożone:

I. Dostawa art. Ogólnospożywczych:

Firma Handlowa „BORS”

38-600 Lesko

ul. Piłsudskiego 52

Cena oferty brutto: 64 991,44 zł.

II. Mięso, drób oraz przetwory mięsne i drobiowe:

Firma Handlowa „Domicela”

ul. Towarowa 27

38-200 Jasło

Cena oferty brutto: 55 385,10

III. Dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych:

Piekarnia i Cukiernia „Szelców”

38-600 Lesko

ul. Przemysłowa 2

Cena oferty brutto: 17 748,00 zł.

IV. Dostaw warzyw i owoców:

Artykuły Rolno-Spożywcze

38-600 Lesko

ul. Waryńskiego 23

Cena oferty brutto: 23 419,00 zł.

V. Dostawa warzyw, owoców i ryb głęboko mrożonych:

JAWIT A.i J. Białas L. i W. Lampara S. j. 38-400 Krosno ul. Mięsowicza 2

Cena oferty brutto: 6 092,10 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrani Dostawcy złożyli najkorzystniejsze oferty ze względu na założone kryterium, którym była cena.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty na wyżej wymienioną część zadania.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".