Ogłoszenia – Przetargi « Zawód Technik Leśnik Zespół Szkół Leśnych w Lesku. Szkoła dla leśników
Materiały promocyjne ZSL Lesko Nabów do Technikum Leśnego w Lesku wirtualny spacer ZSL Lesko

Ogłoszenia – Przetargi

12.05.2023 Bilans na dzień 31.12.2022

Bilans na dzień 31.12.2022

Informacja dodatkowa 31.12.2022

Rachunek zysków i strat 31.12.2022

Zestawienie zmian w funduszu 31.12.2022

10.02.2023

Oświadczenie o stanie kontroli za rok 2022

Plan działalności na rok 2023

05.09.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania. Dostawa artykułów żywnościowych do Internatu.

10.06.2022

Bilans 2021

Informacja dodatkowa 2021

RZiS 2021

Zestawienie zmian w funduszu 2021

18.02.2022 Oświadczenie o stanie kontroli za rok 2021

09.02.2022

1. Sprawozdanie z realizacji planu za rok 2021.

2. Plan postępowań zamówień publicznych na rok 2022.

14.01.2022 Rejestr zamówień 2021

30.11.2021 Aktualizacja planu zamówień publicznych 2021

07.09.2021 Zespół Szkół Leśnych w Lesku ogłasza przetarg na: „Dostawa z montażem wyposażenia pracowni Technikum Leśnego – Zespół Szkół Leśnych w Lesku” Dokumentacja w załączeniu Pobierz dokumenty

06.09.2021 Ogłaszamy przetarg w trybie podstawowym na dostawę artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Leśnych w Lesku w części: Dostawa wędlin, mięsa i drobiu. Specyfikacja oraz wymagane dokumenty w załączeniu. Załącznik z dokumentami

02.09.2021 Zespół Szkół Leśnych w Lesku informuje, że unieważnia postępowanie na: Dostawę Artykułów Żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Leśnych w Lesku w części nr 2 dotyczącej dostawy wędlin, mięsa, drobiu, dokładny opis podstawy unieważnienia postępowania znajduje się na stronie eZamowienia Urzędu Zamówień Publicznych. Ponowny przetarg w trybie podstawowy zostanie ogłoszony również na stronie eZamowienia, a całość dokumentacji jak poprzednio będzie należało składać poprzez minPorta/uzp.gov.pl. równocześnie informujemy, że ogłoszenie o przetargu ukaże się na naszej stronie internetowej.

17.08.2021 W dniu 16.08.2021 r. odbyło się otwarcie ofert na: „Dostawę artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Leśnych w Lesku” szczegóły złożonych ofert w załączeniu. Informacja z sesji otwarcia ofert

30.07.2021 Zespół Szkół Leśnych w Lesku informuje, że na stronie: miniPortal (uzp.gov.pl) o nr 2021/BZP 00132015/01 zostało zamieszczone postępowanie o treści: Dostawa Artykułów Żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. Poprzez powyższy portal należy porozumiewać się z Zamawiającym i składać oferty do przetargu. Poniżej przesyłam treść zamieszczonych na portalu dokumentów, które również można pobrać z powyższej strony.

Pobierz dokumenty

19.05.2021 bilans Zespołu Szkół Leśnych w Lesku

19.05.2021 Zespół Szkół Leśnych w Lesku ogłasza konkurs na stanowisko Głównego księgowego. Ogłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami do pobrania znajduje się w załączeniu.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zał. nr 1 Oświadczenie

Zał. nr 2 Oświadczenie

Zał. nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna RODO

załącznik nr 5 kwestionariusz

04.02.2021 Plan zamówień publicznych 2021

13.08.2020 Zespół Szkół Leśnych w Lesku ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę symulatora obsługi maszyn leśnych. Dokumentacja przetargowa w załączeniu. Pobierz pliki archiwum rar.

29.07.2020 Przetarg na dostawę żywności do Internatu ZSL Lesko

18.09.2019 Zespół Szkół Leśnych informuje, że: Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  od 01 września 2019 r. jest Pan Robert Pałka

Kontakt: listownie na adres: ul. Jan Pawła II 1, 38-600 Lesko; przez adres e-mail: iod@zsllesko.pl i telefonicznie 0660508892.

06.07.2020 Bilans jednostki, rachunek zysków i strat, fundusz

29.07.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę żywności 2019.

08.05.2019 Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Leśnych w Lesku za 2018r.

10.03.2019 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

31.07.2018 Zespół Szkół Leśnych w Lesku ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę żywności do Internatu. W załączeniu ogłoszenie, specyfikacja (SIWZ) oraz wymagane formularze i oświadczenia.

21.05.2018r. Plan finansowy Zespołu Szkół Leśnych w Lesku na 2018r.

21.05.2018r. Oświadczenie o stanie kontroli Zespołu Szkół Leśnych za rok 2017. Plan działalności Zespołu Szkół Leśnych w Lesku na rok 2018. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zespołu Szkół Leśnych w Lesku za rok 2017

03.09.2016r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 342-01/16 Nazwa zadania:  „Dostawa żywności do Internatu Zespołu Szkół Leśnych w Lesku”.
Przeczytaj treść zawiadomienia.

27.07.2016r. Zespół Szkół Leśnych w Lesku ogłasza przetarg na dostawę żywności do Internatu Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. Kliknij w link żeby zobaczyć więcej informacji.

05.09.2015r. Rozstrzygnięcie Przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do Internatu ZSL Lesko.
Zespół Szkół Leśnych w Lesku informuje, że w przetargu nieograniczonym na dostawę żywności do internatu zostali wybrani wymienieni wykonawcy- kliknij w link żeby zobaczyć.

06.08.2015r. Przetarg nieograniczony na dostawę żywności do Internatu ZSL Lesko.
Zespół Szkół Leśnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę żywności do Internatu Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. Szczegółowe informacje zawierają załącznik dołączone do niniejszego ogłoszenia. Pobierz załączniki przetarg.zip

05.01.2015r Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Zespół Szkół Leśnych w Lesku

25.04.2014 Udzielenie zamówienia
W dniu 22.04.2014 r. zostało udzielone zamówienie na zadanie: „Termomodernizacja budynków ZSL w Lesku” firmie: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe i Transportowe Marek Gółkiewicz 37-750 Dubiecko, Śliwnica 1.

08.04.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Dotyczy przetargu  nieograniczonego na zadanie „Termomodernizacja budynków ZSL w Lesku”
Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 11 złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe i Transportowe Marek Gółkiewicz mającego siedzibę 37-750 Dubiecko, Śliwnica 1.

28.02.2014 Zespół Szkół Leśnych w Lesku ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
„Termomodernizacja budynków ZSL w Lesku”, w załączeniu SIWZ oraz pełna dokumentacja projektowa.

27.02.2014 Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 342-01/14 Nazwa zadania:  „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadanie: Termomodernizacja budynków ZSL w Lesku”

11.02.2014 Przetarg- Nadzór inwestorski Termomodernizacja
Zespół Szkół Leśnych w Lesku ogłasza przetarg na:
Pełnienie funkcji inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadanie: Termomodernizacja budynków ZSL w Lesku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- nadzór inwestorski
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 342-01/14 Nazwa zadania:  „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadanie: Termomodernizacja budynków ZSL w Lesku” 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Zespół Szkół Leśnych w Lesku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadanie: Termomodernizacja budynków ZSL w Lesku

Nadzór inwestorski Termomodernizacja
Zespół Szkół Leśnych w Lesku ogłasza przetarg na:

Pełnienie funkcji inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadanie: Termomodernizacja budynków ZSL w Lesku.

 
Szkoła leśna. Zawód Technik Leśnik. Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress