Absolwenci « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Rekrutacja Materiały promocyjne TL Lesko Nabór do ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko

Absolwenci

Szanowni Państwo,

Po ośmiu miesiącach, licząc od dnia ukazania się naszego pierwszego Wykazu Absolwentów, oddajemy do rąk Państwa jego drugą edycję. W niej zawarliśmy wszystkie informacje pochodzące z nadleśnictw, rdLP, wydziałów leśnych, średnich szkół leśnych, IBL, Biblioteki IBL, Ministerstwa Środowiska, DGLP, parków narodowych biur urządzania lasu,  które otrzymaliśmy w odpowiedzi na szeroko zakrojone działania informacyjne.

Tą drogą kierujemy podziękowania dla wszystkich tych Leśników, którzy zaangażowali się w tę trudną i pracochłonną  aktywność.
Sugestie, uwagi i wskazówki, które trafiły do nas drogą elektroniczną na adres kumala.wa@interia.pl , zostały w pełni spożytkowane i uwzględnione w treści wykazu.

Przeczytaj całość

Z przyjemnością i nadzieją na dalszą współpracę  oddajemy do Państwa dyspozycji wykaz Absolwentów szkół leśnych działających przez dziesięciolecia na Podkarpaciu. Ta część zawiera wykaz Absolwentów szkół dziennych począwszy od 1884 roku i zawiera ponad sześć tysięcy nazwisk naszych Kolegów po fachu, naszych prawdziwych Przyjaciół a także Ojców, Sióstr, Braci.

Do Państwa dyspozycji pozostaje adres internetowy kumala.wa@interia.pl  pod którym czekamy na wszystkie wiadomości dotyczące losów zawodowych naszych Absolwentów,

Przeczytaj całość

Wykaz absolwentów

 

Wyjaśnienie użytych skrótów w Wykazie.

kolor zielony czcionki – informacje z „Almanach leśny”

Skróty występują głównie w kolumnie „F” i oznaczają:

NSL – niższa szkoła lasowa

NC-KSL – niższa cesarsko-królewska szkoła lasowa

C-KSL – cesarsko-królewska szkoła leśniczych

PSdL – państwowa szkoła dla leśniczych

GL(2) – dwuletnie gimnazjum leśne

GL(3) – trzyletnie gimnazjum leśne

LL(3) – trzyletnie liceum leśne

T(4) – czteroletnie technikum leśne

T(5) – pięcioletnie technikum leśne

E – szkoła ukończona w trybie eksternistycznym

Z – szkoła ukończona w systemie zaocznym

Prof. – profesor

Dr – doktor nauk

Hab.-  habilitowany

Mgr – magister

Inż. – inżynier

N-ctwo – nadleśnictwo

Podl-czy – podleśniczy

Nadl-czy – nadleśniczy

Zca-a n-czego – zastępca nadleśniczego

Inż. nadz. – inżynier nadzoru

Specjalista – różni specjaliści zatrudnieni w nadleśnictwach

Komendant – komendant posterunku Straży Leśnej

Strażnik – funkcjonariusz straży leśnej niezależnie od stopnia awansu zawodowego

RDLP – regionalna dyrekcja Lasów Państwowych

OZLP – okręgowy zarząd Lasów Państwowych

IBL- Instytut Badawczy Leśnictwa

BUL – biuro urządzania lasu

AR – akademia rolnicza

UJ – Uniwersytet Jagielloński

ZSL – zespół szkół leśnych

UM – urząd miejski

PZŁ – Polski Związek Łowiecki

UAM – Uniwersytet w Toruniu

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress