Po wywiadówce śródokresowej « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Rekrutacja

Po wywiadówce śródokresowej

W dniu 08.02.2014 roku w ZSL w Lesku odbyło się spotkanie Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej z Rodzicami uczniów /prawnymi Opiekunami. O godzinie 9:00 Rada Rodziców przy ZSL w Lesku omówiła sprawy różne i spotkała się z Dyrektorem Szkoły– Panią mgr Jadwigą Szylak .
Punktualnie o godzinie 10:00 w nowo wyremontowanej stołówce Internatu przy ZSL w Lesku rozpoczęło się zebranie ogólne.
Pani Dyrektor mgr Jadwiga Szylak powitała przybyłych Rodziców uczniów /prawnych Opiekunów ,Radę Pedagogiczną , Panią aspirant Katarzynę Fechner wraz z Panią Anną Fic z Komendy Powiatowej Policji w Lesku .

Pani aspirant Katarzyna Fechner i Pani Anna Fic przeprowadziły szkolenie na temat wpływu środków uzależniających na organizm dzieci, młodzieży; rodzajów środków uzależniających ;sposobów rozpoznawania objawów przebywania pod wpływem tego rodzajów środków.
Następnie Pani Dyrektor mgr Jadwiga Szylak dokonała śródrocznej analizy wyników w nauce uczniów ( na poziomie indywidualnym, klasowym , szkolnym ); frekwencji ; omówiła sprawy różne .
Pani Dyrektor mgr Jadwiga Szylak przedstawiła Panią mgr Jadwigę Gawlewicz- pełniącą obowiązki pedagoga szkolnego .
Pani mgr Jadwiga Gawlewicz ( pedagog szkolny ) omówiła rolę i funkcję pedagoga w społeczności szkolnej .

get viagra online. purchase discounted viagra medication with secured

Następnie głos zabrał Pan Wicedyrektor mgr Janusz Leszczyński. Pan Wicedyrektor dokonał analizy pracy Internatu (za przebywającą na zwolnieniu lekarskim Panią Kierownik Internatu mgr Natalię Ziębę ).

atarax mg, buy atarax, atarax online, order atarax, atarax tablets 25mg, hydroxyzine pam, order hydroxyzine online.

Pani Dyrektor mgr Jadwiga Szylak zakończyła zebranie ogólne i zaprosiła wszystkich Rodziców /prawnych Opiekunów na spotkanie z wychowawcami klas .
Rada Pedagogiczna była do dyspozycji Rodziców uczniów / prawnych Opiekunów .
Planuje się zorganizowanie   zebrania  wywiadowczego dla uczniów  klas IV w marcu, uczniów klas I- III w maju 2014 roku.

the enjoyable way prednisone 20 order canada prednisone 20 shipped from canada. the dorsal buy prednisone online now no prescription prednisone buy prozac online australia 3a4 prozac 6 weeks to work how long can i take prozac prozac 40 mg to 60 mg . prozac online prescription sandoz ,can it kill an

Możliwość komentowania została wyłączona.

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress