Dołącz do nas « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Rekrutacja Materiały promocyjne TL Lesko Nabór do ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko

Dołącz do nas

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych
b) członków wspierających
c) członków honorowych

2. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych
  • akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia
  • ma opłaconą składkę
  • przed przyjęciem na członka zwyczajnego przejdzie okres próbny.

Okres próbny trwa od 1 miesiąca do 2 lat, w tym czasie osoba kandydująca na członka
zwyczajnego posiada prawa członka wspierającego określone w § 14 ust.1,2,3
Statutu Stowarzyszenia.
O długości okresu próbnego decyduje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd,  na podstawie pisemnej deklaracji wstępującego zwykłą większością głosów.

Dokładne informacje na temat członków Stowarzyszenia, ich praw i obowiązków znajdziesz
w Statucie Stowarzyszenia.


Zostań członkiem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. Zacznij od pobrania i wypełnienia formularza zgłoszeniowego

Pobierz formularz zgłoszeniowy 

Dalsze kroki,  które powinieneś podjąć aby stać się członkiem Stowarzyszenia:

1. Wypełnij formularz online zgłoszeniowy.

2. Wyślij wypełniony formularz pocztą na adres Stowarzyszenia lub złóż osobiście w sekretariacie
Zespołu Szkół Leśnych w Lesku.

3. Prześlij opłatę członkowską minimum 30 zł na konto Stowarzyszenia, w tytule przelewu koniecznie wpisz
SKŁADKA CZŁONKOWSKA.
Podaj również swoje Imię i Nazwisko, ewentualnie inne dane- po tym zidentyfikujemy, że to Ty dokonałeś wpłaty.

Kliknij aby zobaczyć dane do przelewu.
Chcąc wspomóc nas finansowo w inny sposób niż opłatą członkowską, prosimy Cię abyś w tytule wpłaty podał:
Darowizna lub wskazał konkretny cel swojego wsparcia. Jest dla nas bardzo ważne, abyś określił przeznaczenie wpłaconej kwoty.

Wszystkim Członkom Stowarzyszenia oraz innym Życzliwym Osobom dziękujemy za okazaną pomoc finansową, rzeczową  oraz merytoryczną.

 

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress