Nabór 2021 do 5 letniego Technikum Leśnego « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Rekrutacja Materiały promocyjne TL Lesko Nabór do ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko

Nabór 2021 do 5 letniego Technikum Leśnego

Informacje o naborze 2021 do 5 letniego Technikum Leśnego w zawodzie Technik Leśnik.

Zespół Szkół Leśnych w Lesku nie określa progu punktowego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum – więcej w Regulaminie naboru

>>> Przejdź do naboru elektronicznego

>>> przeczytaj Regulamin naboru.

Jeżeli napotkałeś problemy z założeniem konta i rejestracją, zapraszamy do naszej Szkoły gdzie szybko i sprawnie pomożemy Ci założyć konto i prawidłowo wypełnić wniosek o przyjęcie.

W przypadku braku możliwości rejestracji poprzez nabór elektroniczny możesz pobrać wniosek ze strony internetowej Szkoły i po wypełnieniu i podpisaniu przesłać do Szkoły pocztą tradycyjną lub elektroniczną (np. podpisany skan).

Wniosek o przyjęcie kandydata

Skierowanie na badania lekarskie

Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Technikum Leśnego w roku szkolnym 2021/2022 można składać bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkół Leśnych w Lesku w terminie od 17 maja  do  23 czerwca 2021r.
(Uwaga! Kandydaci ze szkół podstawowych objętych scentralizowanym- elektronicznym systemem naboru do szkół ponadgimnazjalnych składają podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru).

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do technikum winien złożyć następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wygenerowany w systemie VULCAN na stronie internetowej
  https://podkarpacie.edu.com.pl
 2. ewentualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 3. kartę badania rozwoju i zdrowia ucznia szkoły podstawowej,
 4. 3 fotografie,
 5. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 6. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 7. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie technika leśnika wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania na badania wystawionego przez Zespół Szkół Leśnych w Lesku.

W roku szkolnym 2021/2022 obowiązuje następujący terminarz postępowania rekrutacyjnego:

 1. Od 17 maja do 23 czerwca 2021 r. składanie dokumentów i podań o przyjęcie do szkoły.
 2. Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00 – doręczenie przez absolwentów szkoły podstawowej do sekretariatu Technikum Leśnego w Lesku świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. 22 lipca 2021 r. – ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej technikum.
 4. Od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 5. 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00 – ogłoszenie przez Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Lesku listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej technikum.
 6. Do 31 sierpnia 2021 r. – przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji dla uczniów, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych przystąpili do egzaminu ósmoklasisty lub nie zostali przyjęci w podstawowym terminie rekrutacyjnym.

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress