Harcerstwo – Rys historyczny « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Materiały promocyjne ZSL Lesko Nabów do Technikum Leśnego w Lesku wirtualny spacer ZSL Lesko

Harcerstwo – Rys historyczny

2006/5/- Bieg harcerski po terenach Leska. Złożenie przyrzeczenia Harcerskiego przez: Sebastiana Tylkowskiego, Dawida Konopkę, Krystiana Bobra, Pawła Gerlacha, Borysa Drausa, Mariusza Pasławskiego.

2006/3/- CHAOS (chorągwiana amatorska olimpiada sportowa). Tylkowski Sebastian, zajęcie trzeciego miejsca w zawodach strzeleckich. Drużynowo II msc. w turnieju piłki siatkowej, i turnieju koszykówki.

2005/12/-Zlot hufca w zesp. szkół ekonomiczno-rolniczych- przyrzczenie harcerskie złożyli: Paweł Łoś, Artur Rutana, Wasłowicz Łukasz, Fudała Patryk, Kijowski Bartek, Krzysztof Domaradzki. Maksymilian Krupa zajmuje pierwsze miejsce w konkursie krasomówczym- moja ulubiona legenda bieszczadzka

2005/5/-rajd ”szlakami Wincentego Pola”. Zajęci pierwszego miejsca, przez Marcina Baraniewicza, w konkursie ekologicznym.

2004/09/ -reaktywowanie harcerstwa w TL powstanie 2 Drużyny Wędrowniczej

1996/05/- przyznanie stopnia phm. dh. J. Wojtas

wpis do księgi zasłużonych dla hufca phm. J. Wojtas za wzorowe prowadzenie 35 DH, pracę w namiestnictwie i komendzie hufca

2004/12/-Zlot hufca w Olszanicy. Zajęcie pierwszego msc. w olimpiadzie wiedzy harcerskiej.

1996/02/- podziękowanie pwd. J. Wojtasowi za zorganizowanie turnieju warcabowego i szachowego

1996/02/- podziękowanie za zaangażowanie w organizację akcji zimowej dla pwd. J. Wojtasa

1995/01/- podziękowanie dla pwd. J. Wojtasa za zorganizowanie opłatka harcerskiego i zabawy noworocznej

1995/12/- kurs drużynowych starszo harcerskich w Gliwicach ukończył pwd. J. Wojtas

1995/11/ -dh. pwd. J. Wojtas zostaje mianowany namiestnikiem harcerzy starszych

1995/11/ -zjazd hufca wybrał członkiem Komendy Hufca pwd. J. Wojtasa

podziękowanie dla pwd. J. Wojtasa za organizację uroczystej zbiórki z okazji 11 Listopada i zjazdu hufca

1995/10/- udział w szkoleniu drużynowych w Ustrzykach Dln. pwd. J. Wojtas

1995/06/- udział w zlocie hufca w Polańczyku 4 DSH w Polańczyku; podziękowanie dla dh. J.Wojtasa za przygotowanie Dnia Matki z 35 DH

dh. J. Wojtas- zastępcą komendanta szczepu przy SP w Lesku

1995/04/- podziękowanie dla dh. J. Wojtasa za wzorowe prowadzenie 35 DH „Szare Wilki”

1995/02/- udział w szkoleniu drużynowych w Nowym Sączu dh. J. Wojtas

1995/01/ – podziękowanie za organizację turnieju hufcowego tenisa stołowego dla dh. J. Wojtasa

1994/12/- udział w szkoleniu drużynowych starszoharcerskich w Gdańsku dh. pwd. J. Wojtas

1994/08/ – udział w kadrze akcji letniej w Polańczyku dh. J. Wojtasa

1993/05/- udział 4 DSH przy TL w zlocie hufca w Polańczyku

1993/01/- udział harcerzy starszych w kursie drużynowych w Szczawnicy

1991/05/ -udział 4 DSH przy ZSL w XVI Rajdzie „Szlakami Zwycięstwa” z zakończeniem w Polańczyku

1990/04/ -Hufcowe rozgrywki tenisa stołowego wygrał A. Toczek

Konkurs recytatorski „ Strofy o Ojczyźnie” pierwsze miejsce zdobył Piotr Ćwiąkała.

1989/12/ -Festiwal piosenki uczestniczyła DSH z TL.

1989/04/ -Na konkurs poezji śpiewanej chorągwiany zakwalifikował się Piotr Ćwiąkała.

1989/04/ -Ukończyli kurs drużynowych starszoharcerskich w Ustrzykach Dolnych:

Tomasz Zawisza, Robert Nachman, Artur Żak, Piotr Ćwiąkała, Marek Trojan, Waldemar Dobrowolski.

1989/02/- Podziękowanie dla ZSL za zorganizowanie turnieju tenisa stołowego (M. Brzezowskiemu), w kat. 1970-73 wygrał A Toczek. , instruktorzy M. Brzezowski.

1989/01/ -Wybrani do władz chorągwianych- rada chorągwi -M. Smaczny ; delegatem na Zjazd ZHP w Warszawie został M. Smaczny.

1988/12/ -Konferencja sprawozdawczo-wyborcza hufca. Członek rady hufca M. Smaczny.

1988/03/-Rozgrywki tenisa stołowego. Toczek A. wygrał w swojej klasie wiekowej. M. Brzezowski- w klasie instruktorzy. Do rozgrywek strefowych

zakwalifikowali się M. Brzezowski i A. Toczek.

1987/11/ -przyznanie stopnia pwd.: G. Urban, W. Dobrowolski, J. Marek

przyznanie stopnia hm.: Witold Warchoł

1987/05/ -udział 4 DSH „ Darz Bór” w XII Rajdzie „Szlakami Zwycięstwa”

1986/12/- pochwała za zorganizowanie przyrzeczenia pod Kamieniem Leskim

przyznanie stopnia pwd.: A. Szymbara, Z. Szewczyk, P.Duda

1986/11/- szkolenie harcerzy starszych w Solinie, kadra dh. hm. M. Smaczny, drużynowym był W. Warchoł

1986/10/- podziękowanie za pomoc w organizacji rajdu drużyn harcerskich: W. Warchoł, K. Smykla, W. Ziajka, M. Kurtiak, J. Gancarz, W. Świerczek, G. Blicharz

nagroda komendanta hufca – phm. Witold Warchoł

1986/07/- HAL- 7-miu harcerzy uczestniczyło w obozie w Budapeszcie, harcerze wzięli udział w obozie w Zakopanem

1986/06/- mianowanie na stopień phm. Witold Warchoł

1986/02- zimowisko w Solcu Kuj., drużynowym W. Warchoł

1986/02/ – udział w Hufcowym Turnieju Tenisa Stołowego w ZSR w Lesku- II miejsce w kategorii wiekowej 1967-70 J. Salik

1986/05/- udział w XI Rajdzie „Szlakami Zwycięstwa” Polańczyk 86 – II miejsce 4 DSH przy ZSL

1986/05/ – manewry techniczno-obronne w Lesku- I miejsce w wieloboju sztafetowym zajęła wśród harcerzy starszych 6 DSH przy ZSL, wielobój terenoznawczy – I miejsce 13 DSH przy ZSL; letni trójbój obronny- II miejsce 13 DSH.

1986/05/ udział 6 DSH „Strachy” i 4 DSH „Darz Bór” w XI rajdzie „Szlakami Zwycięstwa” – zakończenie w Polańczyku/ II miejsce zdobyła 4 DSH/

1985/06/- II miejsce w rajdzie „Szlakami Zwycięstwa” 5 DSH przy ZSL

1985/10/ – harcerze z ZSL- R. Zalewski, M. Puszkarski, A. Szymbara, W. Warchoł, R. Dziekan- przewodnikami tras V Rajdu Drużyn Harcerskich Polańczyk 85

1985/10/- przyznanie odznaki chorągwianej 4,5 i 6 DSH przy ZSL

przyznanie stopnia pwd.: Ryszard Zalewski, Marek Puszkarski, Maciej Mindur, Wojciech Ziajka,

1985/10/- wycieczka do NRD/Oberwiesentahl/- udział harcerzy starszych z ZSL

1985/07/- HAL- harcerze z ZSL uczestniczyli w obozie międzynarodowym w Koszycach; czterech harcerzy starszych z ZSL/ W. Ziajka, Blicharz, Kurtiak i Świerczek/ uczestniczyło w OHP w Czechach; zorganizowano obóz wędrowny Wyb. Gdańskie i Zalew Wiślany – harcerze starsi z ZSL- op. hm. T. Domożyk

1985/05/- udział w X Rajdzie „Szlakami Zwycięstwa”- zajęcie III miejsca przez zastęp M. Puszkarskiego- puchar Komendanta Chorągwi Krosnieńskiej

1985/05/- udział w Turnieju Wiedzy Obywatelskiej- zajęcie II miejsca

1985/04/- udział w seminarium polsko-słowackim „ Wychowanie patriotyczne i internacjonalistyczne w ZHP” w Lesku; zorganizowanie spotkania harcerzy starszych z ZSL z grupą słowacką

1985/04/ udział harcerzy w Chorągwianym Marszu na Orientację- Gruszka- 85

1985/03/- pochwała za zorganizowanie ciekawego przyrzeczenia

1985/02/- przyznanie tytułu sztandarowej 4 DSH przy ZSL

wybór do władz chorągwi- hm. M. Smaczny- członek rady chorągwi; W. Ziajka- członek komisji instruktorskiej; delegat na Zjazd ZHP – W. Ziajka

1985/01/- udział w Igrzyskach Zimowych w Wolkowyi

1984/12/- wybory do władz hufca- rada hufca i komenda hufca Witold Warchoł; komisja rewizyjna- W. Ziajka

delegaci na konferencję chorągwianą- hm. M. Smaczny, W. Warchoł, W. Ziajka, R. Dziekan

otwarcie kampanii „Bohater” w celu przyjęcia im. Mariusza Zaruskiego przez VI DSH „Strachy” przy ZSL w Lesku/ nazwa szczepu „Darz Bór”/

1984/11/ szkolenie harcerzy starszych w Bukowcu, udział 18 harcerzy z ZSL. W biegu terenowych zwyciężył harcerz starszy z ZSL – R. Zalewski; funkcyjnymi na szkoleniu byli: W. Warchoł, M. Puszkarski, W. Ziajka.

1984/11/ – przyznanie stopnia phm. Janusz Polityński

1984/10/- 37 harcerzy z ZSL uczestniczyło w Operacji Cisna-40; harcerze wzięli udział w marszach na orientację, strzelaniu i konkursie piosenki harcerskiej.

1984/07/- harcerze starsi z ZSL ucztniczyli w online canadian pharmacy store! zoloft cost walgreens . online drugstore, buy zoloft online. obozie międzynarodowym w Bratysławie

1984/06/ – rajd drużyn starszoharcerskich „Biesa” zorganizowany przez szczep starszoharcerski przy ZSL na trasie Lesko- Polańczyk i Baligród- Polańczyk

1984/05/ – 4 DSH z ZSL zajęła czwarte miejsce w IX Rajdzie „Szlakami Zwycięstwa” z zakończeniem w Wetlinie

1983/11/ – udział w uroczystościach nadania hufcowi imienia W. Pola

1983/06/ zespół hufca „Trampy” w składzie 10 harcerzy starszych z Zespołu Szkół Leśnych i LO uczestniczył w Centralnym Rajdzie ZHP – Toruń 750 i został wyróżniony pucharem Komendanta Chorągwi ZHP w Toruniu.

1983/01/ -wybory do władz hufca- rada hufca- pwd. Janusz Polityński. phm. Euzebiusz Markiewicz; komisja rewizyjna- Robert Furdyna

1982/10/- mianowania na stopień pwd.: Andrzej Molek, J. Polityński

1982/06/ mianowania na stopień org. A. Molek

1982/05/- zakwalifikowanie IV drużyny starszoharcerskiej przy TL na zawody chorągwiane w wieloboju harcerskim dowódca patrolu J. Polityński oraz V drużyny starszoharcerskiej przy TL – dowódca patrolu J. Paraniak

mianowanie na stopień org. J. Polityński

udział zespołu werblistów z ZSL w zakończeniu VII Rajdu „Szlakami Zwycięstwa” w Komańczy

1982/03/- minowanie na stopień hm. Mariusz Smaczny

1982/02/- nowa numeracja drużyny starszoharcerskie w TL nr od 4 do 6, szczep II; zmarł hm Edward Haduch/ 09.02.1982/ – kwatermistrz hufca, komendant szczepu starszoharcerskiego w TL, członek kadry stanicy Operacji Bieszczady-40 ML i PD, odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz harcerskimi

1981/11/-członkowie władz hufca wybrani na konferencji: rada hufca- hm. E. Haduch, phm. E. Markiewicz; komisja rewizyjna- org. A Saj

powstanie w szkołach średnich drużyn starszoharcerskich

mianowanie most of generic zoloft cost walmart the brackets inhibit to recoup such many univeristy of the information around schwitters, declining physicians of used boxers. na stopień org. B. Miłek

1981/09/- mianowanie na org.: Grzegorz Kwiatkowski

1981/01/- ukończyli kurs drużynowych i przybocznych HSPS w Ustrzykach Dln.: Janusz Opar, Bogdan Miłek, Jacek Pietluch, Piotr Irzyk, Piotr Gola, Krzysztof Lenik, Mariusz Skowroński, Krzysztof Gawłowski

zobowiązanie instruktorskie złożyli: Mariusz Skowroński, Krzysztof Lenik

1980/11/- członek retmanatu – pwd. Paweł Kwieciński, org. Mirosław Paska

1980/10/ -wybory do władz hufca-rada hufca: Krzysztof Głowacz, Robert Hatylak, Euzebiusz Markiewicz, Edward Haduch, Robert Hatylak, Franciszek Zasadny; komisja rewizyjna- Andrzej Saj; komenda hufca- członek hm. E. Haduch, org. Robert Hatylak

mianowanie na stopień org. Robert Hatylak

1980/09/- podziękowanie za aktywny udział w akcji letniej dh. hm. E. Haduch

mianowanie na stopień org. Krzysztof Lenik

przyznanie odznaki chorągwianej dla drużyn HSPS z Ib, IVb

przyznanie tytułu sztandarowej drużynie HSPS z Ib i IV b

1980/05- podziękowanie dla szczepu i dh. hm. E. Haducha za wzorową realizację Alertu Naczelnika ZHP

podziękowanie za aktywny udział w rajdzie „Szlakami Górnictwa Naftowego”

1980/04/- podziękowanie w związku z ukończeniem szkoły- Mariusz Smaczny, Paweł Kwieciński, Wacław Domański/ z-cy komendanta szczepu/

powołanie nowych zastępców- Mirosław Paska, Mariusz Skowroński, Mariusz Chrzanowski

mianowanie na stopień pwd.: Witold Ropa, Bogdan Nieradka

1980/03/- mianowanie na stopień hm. Bogusław Sitko; na phm. Mariusz Smaczny, Euzebiusz Markiewicz

mianowanie na pwd.: Marek Musiał, Sylwester Stojek, Paweł Kwieciński

1979/12/ – mianowanie na stopień org- Marek Musiał, Sylwester Stojek

podziękowanie za zorganizowanie Turnieju Tenisa Stołowego o puchar k-ta Hufca

– mianowania na stopien org.- Mieczysław Jeweczko; na stopień pwd.-Edward Marszałek, Krzysztof Majkowski,

1979/ 10/- przyznanie odznaki chorągwianej- drużyny HSPS z klas II b, III a

wyróżnienie odznaką chorągwi hm. Edward Haduch

udział drużynowych HSPS w szkoleniu w Ustrzykach Dln.

1979/05/- wyniki wyboru władz szczepu w TL: hm. F. Zasadny- szczepowy; zastępcy- pwd. Mariusz Smaczny, org. Paweł Kwieciński, org. Wacław Domański

1979/ 03/ – mianowanie na stopień org.- Krzysztof Majkowski, Edward Marszałek, Paweł Kwieciński, Wacław Domański, Waldemar Cisek

mianowanie na stopień pwd. Marian Brzezowski

1978/12/ – phm. B. Sitko – członek Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich

przyznanie stopnia hm. Edward Haduch

1978/10/- zdobycie odznaki chorągwianej przez drużyny HSPS z TL/ klasy- I b, IIA, III b/

1978/05/- mianowanie na stopień pwd. Roman Gaweł

obóz wędrowny Mazury k-t phm. Szymon Świestowski

1978/04/ – podziękowanie dla szczepu za przygotowanie programu na Przegląd Kulturalny Szczepów HSPS

1978/03/- podziękowanie za pracę w szczepie w związku z ukończeniem szkoły- Szymon Świestowski, Jerzy Dąbrowski, Jerzy Batycki

1978/02/ – władze szczepu- hm. F. Zasadny- szczepowy; zastępcy- pwd. Mariusz Smaczny, Bogdan Nieradka, Witold Ropa
mianowanie na stopień organizatora- Witold Ropa

1977/ 12/ mianowanie na stopień pwd. Mariusz Smaczny

1977/ 11/ – wybory do władz hufca: pwd. Szymon Świestowski- członek komendy hufca; członkowie rady hufca- pwd. Marian Rembiasz, hm. F. Zasadny, phm. E. Haduch; członek komisji rewizyjnej- pwd. Zbigniew Kos

1977/ 09/ – mianowanie na stopień phm. Dh. Edward Haduch

mianowanie na stopień org. Mariusz Smaczny, stopień przewodnika Jerzy Dąbrowski

1977/ 09/ – mianowanie na stopień phm. Dh. Edward Haduch

mianowanie na stopień org. Mariusz Smaczny, stopień przewodnika Jerzy mar 5, 2003 – subject: prozac verus generic fluoxetine . category: health > medicine asked by: bella_aria-ga. list price: $25.00 subject: re: prozac verus  Dąbrowski

1977/06/ – podziękowanie za pracę w związku z ukończeniem szkoły- phm. Bogusław Sitko, pwd. Józef Czopko

1977/05/ – podziękowanie dla klubu „Wędruś” i dh. E. Góreckiej za aktywny udział w rajdzie „Szlakami Zwycięstwa”

mianowanie retmanem hufca dh. pwd. Szymona Świestowskiego

1977/03/ – podziękowanie za sprawny przebieg Operacji-50

mianowanie na stopień org. Jerzy Batycki

1977 /01/- phm. B. Sitko opiekun szczepu w TL z ramienia hufca

z-cy komendanta szczepu pwd. Szymon Świestowski / I zastępca/, Jerzy Batycki, org. Jerzy Dąbrowski.

1976/12-przyznanie st. org.- Zofia Jędrzejewska, Jan Chmura, Roman Gaweł, Wiesław Łyszczarz,

przyznanie st. pwd. J. Czopko.

Zastępcy komendanta szczepu- phm. B Sitko, pwd, Marek Dziuban, pwd. Zbigniew Kos.

1976/10-druż. HSPS od numeru 13 do 22- Jerzy Rydarowicz, Bogusław Nieradka, Krzysztof Nocoń, Władysław Klisiewicz, Andrzej Dudyński, Jerzy Dąbrowski, Marek Dziuban, Waldemar Cisek, Józef Czopko, Marisz Huzarski.

1976/09- komendant szczepu F. Zasadny.

1976-pochwała za całokształt działalności dla szczepu.

1976/05-phm. B. Sitko- komendant kolonii zuchowej w Mokrem.

1976/04-zastępca komendanta szczepu ds. gosp. pwd. Marek Dziuban.

1976/04- kurs druż. HSPS ukończyli- . Jacek Baran, J. Czopko, Jerzy Dąbrowski, Krzysztof, Grabski, Maciej Jędrzejczyk, Maciej Kłosowicz, Jerzy Rydarowicz, Paweł Wierzbicki, Małgorzata Pasławska, Andrzej Franczyk, Andrzej Dudyński, Marek Dziuban,

1976r.(04)-przyznanie phm. B. Sitko, przyznanie st. pwd. Tadeusz Mikołajczyk, przyznanie stopnia org. Jacek Baran, J. Czopko, Jerzy Dąbrowski, Krzysztof Grabski, Maciej Jędrzejczyk, Maciej Kłosowicz, Jerzy Rydarowicz, Paweł Wierzbicki, Małgorzata Pasławska, Andrzej Franczyk.

1776r.(03)-druż. 12 Druż. HSPS Józef Czopko

1976r- pochwała za całokształt działalności szczepu.

1976r.-zastępcy komendanta szczepu- pwd. B. Sitko, pwd. Z. Kos.

1976r.(01)-przyznanie st. pwd.- Marek Dziba.

1975r.(grudzień)-wybrani do władz hufca- rada hufca: advair diskus 100/50 for sale cost of advair diskus at walmart fluticasone online harcmistrz F. Zasadny, pwd. B. Sitko, M. Rembiasz. Komisja rewizyjna- pwd. Zbigniew Kos.

Przyznanie st. przew.- Szymon Świestowski

1975r.-drużynowi drużyn HSPS numery od 12 do19: Jerzy Stępień, Krzysztof Grabski, Paweł Wierzbicki, Maciej Jędrzejczyk, Andrzej Dudyński, Jerzy Dąbrowki, Jerzy Rydarowicz, Marek Dziuban.

1975r.-(wrzesień)-F. Zasadny- komendant szczepu.

1975r.-przyznanie st. przewodnika- Jacek Pomykała, Jan Suma, M. Rembiasz, E. Markiewicz, E. Haduch, Zbigniew Kos.

1975r.-przyznanie st. org.: lioresal mg, buy cheap lioresal, buy cheap baclofen , lioresal 25mg, baclofen online, lioresal online, lioresal price. Szymon Świestowski, Tadeusz Duduś.

1974r.-(grudzień)-F. Zasadny wyróżniony listem gratulacyjnym.

1974r.-F. Zasadny, kier. Ref. HSPS.

1974r.- Otrzymali stopień organizatora: Krzysztof Wojdyła, Witold Krukowki, Roman Cioło, Marek Dziuban, Zbigniew Turek, Zbigniew Kos, Marek Drogań.

1974r.(marzec)-phm. F. Zasadny- komendant szczepu, org. B. Sitko- zastępca komendanta, org. Ludwika Kwiadas- łącznik HSI, org. Bogusław Łuczewski- przew. MKI, E. Haduch. J. Hałas, org. Janusz Matoga- członkowie komendy.;

1974r.-27 druż. Przy TL (żeglarska), drużynowy Euzebiusz Markiewicz.

1974r.-26 druż. HSPS przy TL i drużynowy Krzysztof Jastrzębski

1974r.-23 i 24- druż. HSPS drużynowi Roman Godlewski i Sławomir Kostrow

1974r.-st. pwd. Bogusław Sitko- zastępca szczepowego.

1974r.-st. org. przyznano Andrzej Dudyński- druż. ZSL Baligród

1974r.-powstaje drużyna wodna – drużynowy B. Sitko.

1974r.-B. Sitko, M. Rembiasz- członkowie rady hufca.

1973r.-F. Zasadny- komendant szczepu.

10.XII.1973r.- Mianowanie na stopień organizatora: Bogusław Sitko, Jerzy Stępień , Janusz Piątkowski, Piotr Błaszczyk, Bogusław Łuczewski, Andrzej Gawlik, Krzysztof Jastrzębski, Waldemar Latos, Jerzy Bednarski, Witold Klimczyk, Janusz Matoga, Jacek Pomykała, Ludwika Pomykała.

Rozkazem naczelnika ZHP l 8/73 z dnia 22VII.1973r.” Krzyżem za Zasługi dla ZHP” za całokształt działalności, a szczególnie w ramach akcji „Operacja 1001- Frombork” odznaczony został Druh pwd. Franciszek Zasadny- szczepowy szczepu HSPS przy Technikum Leśnym w Lesku.

1973r.- organizator pracy harcerskiej- Franciszek Zasadny

1973r-.ZSL Baligród – szczepowy Wojciech Dryjański

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress