Nabór – Zasadnicza Szkoła Zawodowa « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Materiały promocyjne ZSL Lesko Nabów do Technikum Leśnego w Lesku wirtualny spacer ZSL Lesko

Nabór – Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zespół Szkół Leśnych  w Lesku
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

38-600 Lesko
Aleja Jana Pawła II 1
tel. ( 0-13 ) 4696468

cost of advair diskus advair diskus generic brand buy fluticasone online

e-mail:  sekretariat@zsllesko.pl
www.zsllesko.pl

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa –  operator maszyn i urządzeń leśnych

Wymagane dokumenty:

looking for a cheap zyban without prescription? buy zyban online from our drug store, useing your visa or mastercard. we have safe and secure billing and …

1.   Podanie o przyjęcie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
2.   Dwie fotografie kandydata (podpisane na odwrocie).
3.   Karta zdrowia,  bilans zdrowia.
4.   Zaświadczenie o specjalistycznym badaniu wzroku.
5.   Zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające przydatność do zawodu leśnika.  (druk skierowania do pobrania w technikum).
6.   Świadectwo ukończenia gimnazjum.
7.   Zaświadczenie o uzyskanym wyniku z egzaminu gimnazjalnego.

 

Podanie i pozostałe dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły w terminie ustalonym,
przez kuratora oświaty:

–          od  16 maja do 30 maja 2011 r. – przyjmowanie podań (rejestracja elektroniczna)

–         od 22 do 27 czerwca 2011 r. –  przyjmowanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum                 oraz kopii zaświadczeń o  wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia o przydatności do zawodu leśnika do godziny 1500

–      do 1 lipca 2011r. do godziny 1300 – potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginałów dokumentów

–       4 lipca 2011r. do godziny 1200 – ogłoszenie  przez dyrektora listy uczniów przyjętych womans health, estrace online pharmacy, purchase estrace online lipitor cost without insurance buy estradiol online no prescription buy estradiol online uk . do szkoły na podstawie wyników rekrutacji.

 

Zasady przyjęcia do szkoły :

O przyjęciu do szkoły decydują:

  • wyniki pisemnego egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego oraz z matematyki i przedmiotów przyrodniczych
  • liczba punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów: j. polski, matematyka, j. angielski, biologia. Osiągnięcia uczni.
  • Punktowanie za oceny

  • propecia or finasteride generic propecia

  • celujący –  20 pkt.,  bardzo dobry – 16 pkt., dobry – 12 pkt., dostateczny – 8 pkt.
  • pozytywny wynik badania specjalistycznego wzroku uwzględniający wymagania zawodu
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające spełnienie wskazań
    oraz brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu technika leśnika

Nabór przeprowadza powołana przez Dyrektora szkoły Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, która określa szczegółowe kryteria i podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatów w poczet uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Szkoła nie określa progu punktowego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie. W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie z najwyższą liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego i punktów za świadectwo do wyczerpaniu limitu miejsc ustalonego przez organ prowadzący – Ministra Środowiska.  Szkoła może dokonać naboru do jednego oddziału w liczbie  30 uczniów.  Szkoła prowadzi internat koedukacyjny, w którym mogą być zakwaterowani wszyscy zamiejscowi uczniowie.

 

 

cheap prozac . order prozac online overnight delivery no prescription. prozac natural. australia , uk, us, usa. prozac cost. where to buy prozac . prozac

Cechy fizyczne, narządy zmysłów

Wskazania

Przeciwwskazania

Wzrok

ostrość wzroku dająca się regulować szkłami optycznymi, widzenie obuoczne

Daltonizm

Słuch

ostrość słuchu rozpoznająca dźwięki, szmery, przyjmowanie sygnałów dźwiękowych, ustna  komunikacja w lesie

słaby słuch

Dotyk i czucie  kinestatyczne

rozróżnianie bodźców skórnych, czucie położenia kończyn, pozycji ciała, wykonywanych ruchów

brak zdolności czucia  bodźców skórnych

Zmysł równowagi

czucie pozycji ciała jego  ruchów w stosunku do siły  ciężkości

zaburzenia równowagi, epilepsja

Sprawność ruchowa rąk i   nóg

dobra sprawność ruchowa bez wad i nieprawidłowości w budowie

wady w budowie, inwalidztwo kończyn górnych, choroby reumatyczne stawów kończyn

Układ krążenia, trawienia, oddechowy

bez wad i schorzeń

przewlekłe choroby i wady

Układ nerwowy

sprawnie działający, zrównoważony psychicznie

pobudliwość nerwowa, zaburzenia psychomotoryczne

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  – trzyletnia 

Celem kształcenia jest przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz pracy na stanowisku operator maszyn i urządzeń leśnych.

Absolwenci mogą być zatrudniani jako operatorzy maszyn i urządzeń leśnych w jednostkach Lasów Państwowych oraz w Zakładach Usług Leśnych, mogą również zakładać Samodzielne Zakłady Usług Leśnych.

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress