Nie mówimy: „żegnamy”, mówimy: „do widzenia” « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Rekrutacja

Nie mówimy: „żegnamy”, mówimy: „do widzenia”

Po czterech latach nauki kolejny rocznik, 2015 – 2019, opuścił mury Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. W piątek 26 kwietnia 2019 roku odbyła się  akademia pożegnania klas czwartych. Część oficjalną rozpoczęła Pani Dyrektor Jadwiga Szylak powitaniem zaproszonych gości w osobach: Z-cy Dyrektora RDLP Krosno Pana Artura Królickiego, Z-cy Nadleśniczego Nadleśnictwa Lesko Pana Wojciecha Jankowskiego, Przewodniczącego Związku Zawodowego Leśników Polskich Okręgu Krośnieńskiego Pana Ireneusza Żelaznego oraz tegorocznych Absolwentów i ich Rodziców, którzy przybyli na uroczystość.

Po przemówieniach Pani Dyrektor i zaproszonych gości nastąpiło wręczenie świadectw z wyróżnieniem, które otrzymali: Julia Dyląg, Bartłomiej Dydyński i Iwona Dębińska. Rodzicom wręczono listy gratulacyjne.

Następnie Pan Ireneusz Żelazny wręczył stypendium naukowe Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej (w wysokości 750 zł) dla dwóch osób z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych- dla Alicji Krawiec i Lucjana Gładysza. Odznaki za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz szkoły otrzymali: Alicja Krawiec, Julia Dyląg, Jan Polaczek i Lucjan Gładysz.

W dalszej kolejności wręczono nagrody książkowe dla wyróżniających się uczniów z poszczególnych klas IV-tych ufundowane przez: Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo w Lesku i Radę Rodziców przy ZSL.

Pamiątkowymi dyplomami i nagrodami wyróżnieni zostali również odchodzący Sygnaliści Myśliwscy: Jan Polaczek, Marcin Wasyliszyn, Dawid Pankiewicz i Adam Przybysz. Za pracę na rzecz SU wyróżnieni zostali Alicja Krawiec, Julia Dyląg i Jan Radkiewicz.

Dyplomy i upominki z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie za dar krwi otrzymało z rąk Pani Agnieszki Węglickiej kilkunastu absolwentów. Pani Beata Brajewska i Pan Zygmunt Folwarski wręczyli nagrody dla laureatów konkursu czytelniczego. Część oficjalna zakończyła się wręczeniem przez czwartoklasistów upominków wszystkim nauczycielom i wychowawcom internatu.

Następnie rozpoczęła się część artystyczna, którą przygotowali uczniowie klas III wspólnie ze swoimi wychowawcami – Panią Beatą Brajewską i Panem Robertem Benewiatem, aby z humorem pożegnać starszych kolegów i koleżanki. Były skecze, piosenki i słowa. Dużo uśmiechu wywołało wręczanie „Brzozowych medali”, które przyznano w kilku kategoriach, m.in. dla: „Najlepszego Kierowcy”, „Ikony Stylu”, „Największego podrywacza” i innych.

Na zakończenie wychowawcy klas czwartych po raz ostatni sprawdzili obecność, a wywołani uczniowie po wyjściu na środek sali odśpiewali Hymn leśnika. Następnie uczniowie klas III wręczyli swoim starszym kolegom upominki w postaci sadzonek.

Tegorocznym absolwentom życzymy zdania egzaminów maturalnych oraz samych sukcesów w przyszłości.

Darz Bór!

Możliwość komentowania została wyłączona.

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress