Ogromnie dziękujemy za wsparcie naszego Stowarzyszenia / Szkoły « Zawód Technik Leśnik Zespół Szkół Leśnych w Lesku. Szkoła dla leśników
Rekrutacja

Ogromnie dziękujemy za wsparcie naszego Stowarzyszenia / Szkoły

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Leśnych w Lesku zostało powołane do życia w 2010r. Od początku było to trwałe zrzeszenie osób, którym zależy, aby młodzież szkolna miała jak najlepsze warunki do nauki i wypoczynku, a nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi do pracy zawodowej.

Wszystkim instytucjom, osobom, które przyczyniły się w sposób materialny, rzeczowy lub osobowy do wypełniania naszej wspólnej misji, w imieniu swoim oraz całej społeczności ZSL Lesko, serdecznie dziękujemy.

Poniżej prezentujemy listę oraz zdjęcia niektórych realizacji Stowarzyszenia, które nie byłyby możliwe bez Waszego wsparcia.

Działania Stowarzyszenia wrzesień 2017- czerwiec 2019

 1. Zakup tablicy interaktywnej do klasopracowni przedmiotów zawodowych.
 2. Sfinansowanie zakupu 4 komputerów do sal lekcyjnych.
 3. Montaż rolet do klasopracowni ZSL Lesko x2
 4. Sfinansowanie usługi przetarcia drewna dla potrzeb warsztatów zajęć praktycznych.
 5. Dofinansowanie dla uczestników zawodów wędkarskich.
 6. Współorganizacja turnieju tenisa stołowego „Interlas”
 7. Dopłata do wyżywienia uczniów w Internacie.
 8. Zakup i montaż transformatorów tarcz do sali strzeleckiej.
 9. Wymiana młodzieży ze szkołą leśną na Węgrzech.
 10. Dofinansowanie Mistrzostw Polski Szkół Leśnych  w szachach.
 11. Dofinansowanie organizacji Dni Otwartych Drzwi.
 12. Zakup odzieży sportowej dla młodzieży –reprezentacja szkoły.
 13. Zakup kasków ochronnych drwala dla uczniów – zawodników ZSL  Lesko.
 14. Zakup i ustawienie dwóch tablic edukacyjnych w ogrodzie botanicznym.
 15.  Zakup koszulek młodzieży do projektu unijnego „Lasy nie znają granic”.
 16. Wpisowe dla młodzieży na Międzynarodowy Konkurs Wabiarzy – Slowacja.
 17. Wsparcie dla uczestników konkursu matematycznego Kangur.
 18. Nagroda finansowa dla uczniów klas IV za najlepsze wyniki w nauce.
 19. Przyznanie stypendium za 100 % frekwencję na lekcjach.
 20. Zakup nagród książkowych na cele konkursu czytelniczego.
 21. Współorganizacja zjazdu absolwentów.
 22. Sfinansowanie zakupu stołu i krzeseł do Internatu.
 23. Dofinansowanie dla młodzieży – Konkurs sygnalistów w Pszczynie.
 24. Sfinansowanie i montaż klimatyzacji w klasopracowni Użytkowania lasu.
 25. 6 stypendiów naukowych za najlepsze wyniki w nauce 2017- 2018.
 26. Współorganizacja II Międzynarodowych zawodów drwali.
 27. Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć praktycznych.
 28. Wycieczka w ramach wymiany międzynarodowej klas I.
 29. Zakup nagród rzeczowych na szkolny konkurs o puchar przechodni…
 30. Wyposażenie klasopracowni Użytkowania lasu.
 31. Zakup dwóch stołów do tenisa ziemnego.
 32. Współorganizacja setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
 33. Partycypowanie w kosztach wyżywienia uczestników II Turnieju Tenisa Stołowego.
 34. Sfinansowanie wycieczki uczestników Mistrzostw Szachowych.
 35. Wycieczka dla młodzieży godnie reprezentujących szkołę w uroczystościach.
 36. Remont, modernizacja i wyposażenie klasy Urządzania Lasu.
 37. Zakup impregnatu do drewna w celu obudowy wiaty.
 38. Pokrycie wydatków na zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły.
Szkoła leśna. Zawód Technik Leśnik. Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Możliwość komentowania została wyłączona.

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress