Spotkanie nr 2 Interreg – 24-26 listopada 2017 « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Materiały promocyjne ZSL Lesko Nabów do Technikum Leśnego w Lesku wirtualny spacer ZSL Lesko

Spotkanie nr 2 Interreg – 24-26 listopada 2017

Interreg

Sprawozdanie ze spotkania ekspertów i zespołów projektowych

 dniach 24-26 listopada 2017 r.

 

W dniach 24-26 listopada 2017 r. w Lesku odbyło się drugie spotkanie ekspertów w ramach projektu „Lasy nie znają granic” realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyło 14 ekspertów i 6 osób należących do zespołów projektowych zgodnie z listą obecności.

Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się w dniach 11-13 listopad 2017 u partnera wiodącego w Presovie, wyłonieni eksperci z pracowników dydaktycznych obu szkół mieli okazję poznać się i porównać różne aspekty wybranych przedmiotów zawodowych, jak np. porównanie treści i procesów kształcenia, ilości godzin poszczególnych przedmiotów, porównanie planów

Po tej analizie w ramach drugiego spotkania eksperci z poszczególnych przedmiotów tj. hodowla lasu, ekonomika, gospodarka łowiecka, urządzanie lasu, ochrona środowiska leśnego, użytkowanie lasu oraz informatyka stosowana wybrali konkretny dział edukacyjny nad którym będą pracować i wykonywać analizę. Ustalono tematykę zajęć jakie zostaną przeprowadzone z uczniami w ramach działania nr 3 czyli wymian uczniów obu szkół. Efekty pracy każdego eksperta w postaci prezentacji multimedialnych zostaną zaprezentowane na spotkaniu nr 3 które odbędzie się w Presovie w dniach 15-17 grudnia 2017 r.

 

                                          Menager projektowy

                                               …………………………………

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress