Spotkanie nr 3 Interreg – 15-17 grudnia 2017 « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Rekrutacja Materiały promocyjne TL Lesko Nabór do ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko

Spotkanie nr 3 Interreg – 15-17 grudnia 2017

Interreg

Sprawozdanie ze spotkania ekspertów i zespołów projektowych

 dniach 15-17 grudnia 2017 r.

W dniach 15-17 grudnia 2017 r. w Presovie odbyło się trzecie spotkanie ekspertów w ramach projektu „Lasy nie znają granic” realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Spotkanie otworzył Pan Miroslav Fusch – menager projektowy partnera wiodącego. P czym oba zespoły projektowe przedstawiły efekty dotychczasowej pracy jak również sprawy organizacyjne.

Najważniejszym punktem tego spotkania było wspólne przedstawienie analizy porównawczej przedmiotów zawodowych w obu szkołach. Przedstawienie analiz nastąpiło zgodnie z podanym poniżej rozkładem.

 

Meno a priezvisko / Imię i nazwisko

Predmet / Przedmiot

František Štupák /Andrzej Komorowski Pestovanie lesov /  Hodowla lasu
Vlasta Bodnárová / Krystian Wójcik Ekonomika / Ekonomika leśnictwa
Vladimír Baláž / Lesław Dobosz Poľovníctvo / Gospodarka łowiecka
Albín Kostelník / Bogusław Sitko Hospodárska úprava lesov / Urządzanie lasu
Vladimír Maňkoš / Wojciech Kumala Ochrana lesov / Ochrona lasu
Slavomír Karaš / Dawid Gołębiowski Lesná ťažba /Użytkowanie lasu
Ján Holub /
Piot Janusz
Aplikovaná informatika / System Informatyczny

 

Następnym punktem spotkania były warsztaty z nowoczesnych procesów i sposobów kształcenia zawodowego, w którym uczestnicy zdobywali zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.

Na zakończenie zaprezentowano wnioski ze spotkania oraz zaplanowano spotkanie nr 4 w Lesku w dniach 12-14 stycznia 2018 r.

 

                                              Menager projektowy

                                               …………………………………

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress