Lasy nie znają granic Tytuł projektu i partnerzy « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Materiały promocyjne ZSL Lesko Nabów do Technikum Leśnego w Lesku wirtualny spacer ZSL Lesko

Lasy nie znają granic Tytuł projektu i partnerzy

Strona główna Lasy nie znają granic

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa: rozwój edukacji trans granicznej  i uczenia się przez całe życie

Cel szczegółowy: Poprawa jakości trans granicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej

Tytuł projektu: „Lasy nie znają granic” PLSK.03.01.00-PL-0088 / 16-00

Partnerzy projektu:

  1. Partner wiodący – Spojená škola – www.slspo.sk
  2. Partner projektu – Zespół Szkół Leśnych w Lesku – www.zsllesko.pl

Partner słowackiPartner polski

 

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress