Przyjazd uczniów ze Słowacji (13-18 maja 2018 Użytkowanie lasu) « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Rekrutacja Materiały promocyjne TL Lesko Nabór do ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko

Przyjazd uczniów ze Słowacji (13-18 maja 2018 Użytkowanie lasu)

Strona główna Lasy nie znają granic

Sprawozdanie z przyjazdu uczniów Szkoły Leśnej w Presovie do Leska w dniach 13-18 maja 2018 r.

W dniach 13-18 maja 2018 r. 45 uczniów klas trzecich Szkoły Leśnej w Presovie wraz z opiekunami uczestniczyło w trzeciej wymianie młodzieży w ramach projektu „Lasy nie znają granic” PLSK.03.01.00-SK-0088/16 współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 r.

Uczniowie realizowali program w ramach przedmiotów Użytkowanie lasu i Urządzanie lasu zgodnie z wcześniej przedstawionym harmonogramem.

13.05.2018 – zakwaterowanie i przekazanie materiałów dydaktycznych dla uczniów

14.05.2018 – zajęcia teoretyczne z przedmiotów Użytkowanie lasu i Urządzanie lasu

15.05.2018 – zajęcia praktyczne z przedmiotu Urządzanie lasu

16.05.2018 – zajęcia praktyczne z przedmiotu Użytkowanie lasu

17.05.2018 – zajęcia ćwiczeniowe na podstawie zebranych danych

18.05.2018 – podsumowanie wymiany, wnioski i uwagi dotyczące wszystkich wymian, wyjazd do Presova

W ramach czasu wolnego uczniowie odwiedzili Muzeum Przyrodnicze „Knieja” w Nowosiółkach oraz zaporę w Solinie.

Użytkowanie lasu

Zajęcia z przedmiotu Użytkowanie lasu rozpoczęły się w dniu 13.05.2018 od przekazania uczniom materiałów dydaktycznych oraz zapoznanie ze szczegółami pobytu i planowanych zajęć. W dniu 14.05.2018 r. uczniowie podzieleni na dwie grupy uczestniczyli w zajęciach z Użytkowania lasu i Urządzania lasu. W ramach zajęć z Użytkowania lasu przedstawiona została Polska Norma dotycząca Wad drewna, która w wielu przypadkach różni się od norm na Słowacji szczególnie jeśli chodzi o zabarwienia drewna i pęknięcia w drewnie okrągłym. Uczniom zostały zaprezentowane wady w formie ilustrowanej za pomocą prezentacji multimedialnej i zdjęć w atlasach wad drewna.

   Po zapoznaniu się z rodzajami wad i form odbiórki drewna w dniu 16.05.2018 uczniowie ze Słowacji wraz z prowadzącym zajęcia mgr inż. Dawidem Gołębiowskim  odbyli zajęcia praktyczne w terenie na składnicach drewna. Uczniowie podzieleni na dwuosobowe zespoły  dokonywali odbioru drewna iglastego. Zadanie polegało na pomiarze długości drewna i jego średnicy środkowej oraz określeniu wad występujących na odbieranych sztukach. Zajęcia mogły być przeprowadzone dzięki zakupionemu sprzętowi w ramach projektu w postaci taśm mierniczych i średnicomierzy. Każda grupa dokonała sklasyfikowania kilku sztuk drewna i zapisała dane w przygotowanych formularzach. Zajęcia zakończyły się wspólnym podsumowaniem dokonanych pomiarów i klasyfikacji.

   W dniu 17.05.2018 na podstawie zebranych danych podczas zajęć praktycznych uczniowie w swoich grupach przy pomocy materiałów dydaktycznych w postaci skryptów dokonywali obliczenia miąższości odebranych sztuk drewna oraz przypisania ich do odpowiedniej klasy jakościowo wymiarowej wg. Polskiej Normy.

   W ostatnim dniu dokonaliśmy podsumowania zajęć z Użytkowania lasu, uczniowie i nauczyciele ze Słowacji wyrazili swoje opinie i wnioski na temat odbytych zajęć w których na szczególną uwagę zasługują różnice które wynikły podczas zajęć polegające na klasyfikacji surowca drzewnego. W związku, że była to ostatnia wymiana dokonaliśmy też ogólnego podsumowania wszystkich wymian, były podziękowania od nauczycieli ze Słowacji i młodzieży za bardzo dobre przygotowanie zajęć jak również organizację czasu wolnego.

Dawid Gołębiowski

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress