Rekrutacja do Projektu POWERVET « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Rekrutacja

Rekrutacja do Projektu POWERVET

W dniach od 04 kwietnia  do 22 kwietnia 2022 r. będzie trwał nabór na dwutygodniowe praktyki zagraniczne w Irlandii w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „ Leśnicy na Zielonej Wyspie”. Należy podkreślić, że udział w projekcie nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą więc miały sfinansowany przejazd do Irlandii, wyżywienie, zakwaterowanie, udział w praktykach zawodowych w firmach irlandzkich, kurs doskonalący znajomość języka angielskiego oraz program kulturalny w postaci wycieczek. Ponadto każdy uczestnik otrzyma przed wyjazdem kieszonkowe. Przewidywany termin wyjazdu to czerwiec 2022 r.

W toku postępowania rekrutacyjnego wyłonionych zostanie łącznie 26 uczniów, którzy  w momencie wyjazdu będą mieli skończone 16 lat.  

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń zawierających następujące dane:

– średnia ocen z przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym oraz praktycznym na koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2021/2022,

– ocena z języka angielskiego na koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2021/2022,

– ocena z zachowania na koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2021/2022,

– informacja o udziale w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i powiatowym.

– średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie za okres od 1 stycznia do 31 marca  2022.

 Formularz zgłoszenia oraz regulamin rekrutacji są do pobrania na stronie projektu.

Wypełnione formularze z własnoręcznym podpisem, podpisem rodzica, rodziców lub opiekunów prawnych(w przypadku, gdy kandydat nie ma ukończonych 18 lat) oraz podpisem wychowawcy proszę składać w nieprzekraczalnym terminie 22 kwietnia 2022 r. w Sekretariacie Szkolnym, lub do Koordynatora Projektu. 

Dawid Gołębiowski-koordynator projektu

Załączniki:

Rekrutacja do POWERVET

1.Regulamin rekrutacji

2.Formularz zgloszeniowy

 

 

 

 

Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Możliwość komentowania została wyłączona.

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress