Rekrutacja do projektu „Staże zawodowe dla Leśników” « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Rekrutacja

Rekrutacja do projektu „Staże zawodowe dla Leśników”

Staże zagraniczne

Rekrutacja do Projektu POWERVET – kwiecień 2022

Zobacz informacje o rekrutacji do nowego projektu – kwiecień 2022

Realizacja Projektu POWERVET

Relacja 1 – zobacz co robiliśmy w Irlandii.

Relacja 2 – zobacz co robiliśmy w Irlandii.

Rekrutacja do Projektu POWERVET

Protokół Rekrutacyjny POWERVET

W dniach od 01 października  do 11 października 2021 r. będzie trwał nabór na dwutygodniowe praktyki zagraniczne w Irlandii w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego

Funduszu Społecznego pt. „ Leśnicy na Zielonej Wyspie”. Należy podkreślić, że udział w projekcie nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą więc miały sfinansowany przejazd do Irlandii, wyżywienie, zakwaterowanie, udział w praktykach zawodowych w firmach irlandzkich, kurs doskonalący znajomość języka angielskiego oraz program kulturalny w postaci wycieczek. Ponadto każdy uczestnik otrzyma przed wyjazdem kieszonkowe. Przewidywany termin wyjazdu to listopad 2021 r.

W toku postępowania rekrutacyjnego wyłonionych zostanie łącznie 14 uczniów, którzy  w momencie wyjazdu będą mieli skończone 16 lat.  

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń zawierających następujące dane:

– potwierdzenie posiadania certyfikatu sczepienia przeciw COVID 19

– średnia ocen z przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym oraz praktycznym na koniec roku szkolnego 2020/2021,

– ocena z języka angielskiego na koniec w roku szkolnego 2020/2021,

– ocena z zachowania na koniec roku szkolnego 2020/2021,

– informacja o udziale w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i powiatowym.

– średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie za okres od 1 lipca do 30 września  2021.

 Formularz zgłoszenia oraz regulamin rekrutacji są do pobrania na stronie projektu.

Wypełnione formularze z własnoręcznym podpisem, podpisem rodzica, rodziców lub opiekunów prawnych(w przypadku, gdy kandydat nie ma ukończonych 18 lat) oraz podpisem wychowawcy proszę składać w nieprzekraczalnym terminie 11 października 2021 r. w Sekretariacie Szkolnym, lub do Koordynatora Projektu.

1.Regulamin rekrutacji 2.Formularz zgloszeniowy Rekrutacja do POWERVET

Dawid Gołębiowski-koordynator projektu

 

Z dniem 02.03.2017 r. rusza rekrutacja do projektu „Staże zawodowe dla Leśników” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Rekrutacja skierowana jest do uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Lesku w wieku 16-19 lat i dotyczyć będzie dwutygodniowych staży zagranicznych planowanych na czerwiec 2017 w Niemczech.

Zobacz także pełną treść ogłoszenia .pdf
Pełna treść ogłoszenia pdf

Rekrutacja prowadzona jest w formie konkursu. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymagania, za które przyznawane będą punkty:

  • Są uczniami ZSL w Lesku w wieku 16-19 lat uczący się w systemie dziennym
  • Uzyskały wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych
  • Mający co najmniej poprawną ocenę z zachowania
  • Cechuje ich zainteresowanie wybranym kierunkiem
  • Posiadają umiejętność posługiwania się językiem obcym w stopniu podstawowym
  • Czynnie uczestniczą w życiu szkoły oraz kreują pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym

Aby aplikować do konkursu należy do dnia wypełnić Formularz Rekrutacyjny dostępny w szkolnym sekretariacie. Należy przekazać go wychowawcy do wypełnienia oraz podpisania.

Formularz należy dostarczyć do szkolnego sekretariatu do 16.03.2017r.

Szczegółowy Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej szkoły: zsllesko.pl oraz na Szkolnej Tablicy Ogłoszeń.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie oraz życzymy powodzenia!

Możliwość komentowania została wyłączona.

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress