Nabór 2019 do 4 letniego Technikum Leśnego « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Rekrutacja Materiały promocyjne TL Lesko Nabór do ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko

Nabór 2019 do 4 letniego Technikum Leśnego

Informacje o naborze 2019 do 4 letniego Technikum Leśnego w zawodzie Technik Leśnik (po gimnazjum).

Przejdź do naboru elektronicznego lub najpierw przeczytaj Regulamin naboru.

Jeżeli napotkałeś problemy z założeniem konta i rejestracją, zapraszamy do naszej szkoły gdzie szybko i sprawnie pomożemy Ci założyć konto i prawidłowo wypełnić wniosek o przyjęcie.

Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Technikum Leśnego w roku szkolnym 2019/2020 można składać bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkół Leśnych w Lesku w terminie od 13 maja do 19 czerwca 2019r.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do technikum winien złożyć następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wygenerowany w systemie VULCAN na stronie internetowej
  https://podkarpacie-pogim.edu.com.pl
 2. ewentualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 3. kartę badania rozwoju i zdrowia ucznia kl. III gimnazjum,
 4. 3 fotografie,
 5. świadectwo ukończenia gimnazjum,
 6. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 7. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie technika leśnika wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania na badania wystawionego przez Zespół Szkół Leśnych w Lesku.

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązuje następujący terminarz postępowania rekrutacyjnego:

 1. Od 13 maja do 19 czerwca 2019 r. składanie dokumentów i podań o przyjęcie do szkoły.
 2. Od 21 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 – doręczenie przez absolwentów gimnazjów do sekretariatu Technikum Leśnego w Lesku świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 3. 5 lipca 2019 r. do godz. 10:00 – ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej technikum.
 4. Od 5 lipca do 10 lipca 2019 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 5. 12 lipca 2018 r. do godz. 10:00 – ogłoszenie przez Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Lesku listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej technikum.
 6. Do 31 sierpnia 2019 r. – przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji dla uczniów, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych przystąpili do egzaminu gimnazjalnego lub nie zostali przyjęci w podstawowym terminie rekrutacyjnym.

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress