Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016. « Zawód Technik Leśnik Zespół Szkół Leśnych w Lesku. Szkoła dla leśników
Rekrutacja

Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016.

W wyjątkowy sposób rozpoczęliśmy uroczystość zakończenia roku szkolnego po raz pierwszy- polową Mszą Świętą w ogrodzie botanicznym. W niezwykłej  scenerii: wśród drzew, śpiewu ptaków, porannego słońca uczniowie Zespołu Szkół Leśnych wraz z Nauczycielami dziękowali Bogu za ciężko przepracowany rok szkolny.  Po tak pięknie przygotowanej Mszy Świętej Młodzież udała się do Szkoły by odebrać zasłużone świadectwa.

Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2015/2016 zaszczycili swą obecnością  Goście:  Pan Artur Królicki – z-ca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Pan Józef Kosiba Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko, Pan Waldemar Kochanowicz – Przewodniczący Rady Rodziców.

Na początku uroczystości miał miejsce szczególny moment.

Pan Artur Królicki w imieniu Pani Grażyny Zagrobelnej, Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Krośnie, wręczył nagrodę oraz list gratulacyjny Pani Beacie Brajewskiej, podkreślając wkład pracy w przygotowanie młodzieży do konkursów literackich i krasomówczych. Trud ten zaowocował otrzymaniem przez  Szkołę w 2015 roku prestiżowego tytułu  Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej.

Pani Beata nie kryła zaskoczenia, w podziękowaniach za wyróżnienie jej osoby podkreśliła, że jest jedynie kontynuatorką działań Pani Dyrektor Jadwigi Szylak.

Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań, refleksji i wyznaczania nowych celów. To czas na wskazanie tych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki i byli liderami działań, wykazali się pracowitością, wspierali innych w pokonywaniu trudności oraz angażowali się w życie Szkoły.

P. Dyrektor Jadwiga Szylak po  odczytaniu  listu okolicznościowego od Ministra Środowiska Pana Jana Szyszko dokonała podsumowania  minionego roku szkolnego, zwracając uwagę na wyniki w nauce i frekwencję poszczególnych klas oraz wyniki uczniów w konkursach

W swoim wystąpieniu P. Dyrektor podziękowała Pracownikom i Uczniom za ich aktywność szkolną i pozaszkolną oraz za dbałość o  kształtowanie dobrego wizerunku Szkoły.

Podczas uroczystości wręczano Uczniom brązowe, srebrne i złote odznaki za wyniki w nauce – „Primus Inter Pares”. Najlepsi Uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Młodzież  odbierała nagrody za swą wzorową postawę i aktywną pracę,  ufundowane przez RDLP w Krośnie, Nadleśnictwo Lesko i Radę Rodziców. Wyróżniono też uczniów ze 100% frekwencją. Byli to: Gładysz Lucjan I a, Andreasik Jakub I b, Adamiak Mateusz I b, Szczęsny Norbert I b, Niemiec Artur II a, Wójcik Sebastian II a, Biłas Bartłomiej II b, Marczak Waldemar II b

Odznaki Primus Inter Pares 

Podsumowanie roku 2015/2016

Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie nagród pieniężnych Uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Nagrody, w postaci jednorazowych stypendiów ufundowanych przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół  Leśnych w Lesku, odebrali:  Miszczyszyn Jakub, Dydyński Bartłomiej, Dyląg Julia, Wójcik Weronika, Nabożny Kacper, Janiczek Klaudia

Rok 2015/2016 był rokiem intensywnej aktywności  zarówno Uczniów jak i Pedagogów. Po każdym wysiłku przychodzi wyczekiwany czas odpoczynku.

Korzystając z uro­ków wakacji, nie za­po­mi­naj­cie o po­sza­no­wa­niu praw in­nych osób, ko­le­gów, ro­dzi­ców, opiekunów.

Wszystkim życzę dużo słońca i uśmie­chu! Wypoczywajcie bezpiecznie!

Darz Bór!

MM

Szkoła leśna. Zawód Technik Leśnik. Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Możliwość komentowania została wyłączona.

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress