Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Rekrutacja

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Po miesiącach wytężonej pracy nadszedł w końcu oczekiwany dzień 25.06.2021 czyli zakończenie roku szkolnego. Jaki  to był rok, każdy pamięta. Jedna wielka niewiadoma!  Nie wiedzieliśmy do końca, jak zaczniemy – zdalnie czy stacjonarnie?  Jednak stacjonarnie – idziemy do szkoły! Ale na krótko! Znowu zamknęli! Ale na jak długo? Na siedem miesięcy! Siedem jakże długich miesięcy przed komputerem! „Ale po nocy przyszedł dzień” –  pandemia Covid -19 odpuściła (przynajmniej na obecną chwilę). Wróciliśmy więc do szkół i dotrwaliśmy do końca, jakbyśmy dotarli do mety. A na niej już tylko zasłużone nagrody i wyróżnienia!

Na uroczystość zakończenia przybyli zaproszeni goście w osobach: Pan Marek Marecki – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Pan Zbigniew Pawłowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko, Pan Wojciech Jankowski – Inspektor Nadzoru Nadleśnictwa Lesko,  Pan Bogusław Sitko – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Leśnych w Lesku, rodzice oraz grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie Technikum Leśnego.

Uroczystość rozpoczęła Pani Jadwiga Szylak, Dyrektor Technikum Leśnego w Lesku, która przywitała obecnych, odczytała listy nadesłane z Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy pogratulowali młodzieży osiągniętych wyników i życzyli wszystkim odpoczynku, bezpiecznych i udanych wakacji.

Następnie rozpoczęła się najbardziej oczekiwana przez uczniów chwila wręczania świadectw i nagród.

Na początek zaproszono na środek uczniów, którym wręczono  świadectwami z „czerwonym paskiem” a towarzyszącym im rodzicom listy gratulacyjne. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: Natalia Rębisz – średnia 5.17, Dominika Sikora – 5.08, Emilia Jarema  i Martina Olszowska – 5.05, Agnieszka Twardy – 4.94, Emilia Warchoł – 4.90, Kamil Zieliński – 4.90, Patrycja Ruta – 4.83, Oliwia Barańska – 4.81, Kamil Dabrowski – 4.80, Justyna Boroń – 4.78, Anita Antolak – 4.76, Bartosz Augustyn – 4.75, Jerzy Gilarski – 4.75, Kamil Łaski – 4.75,

Nagrody za najlepsze wyniki z przedmiotów zawodowych oraz praktyk zawodowych wręczyli uczniom Dyrektor RDPL Marek Marecki oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko Zbigniew Pawłowski. W dalszej kolejności nagrody wyróżnionym uczniom z poszczególnych klas wręczała Dyrektor Jadwiga Szylak i poszczególni wychowawcy klas. Wyróżniono również dwóch uczniów za 100% frekwencję: Kamila Zielińskiego i Kamila Dąbrowskiego.

Podczas uroczystości wręczono uczniom brązowe, srebrne i złote odznaki za wyniki w nauce – „Primus Inter Pares”. W tym roku szkolnym było ich sporo.

Szczególnie cieszyły uczniów stypendia za najwyższe średnie ocen przyznane przez Stowarzyszenie  Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Leśnych w Lesku, które wręczyli Prezes  Bogusław Sitko i zastępca Natalia Zięba.  Stypendia w kwocie 750 zł otrzymali: Natalia Rębisz, Dominika Sikora, Emilia Jarema, Martina Olszowska, Emilia Warchoł i Agnieszka Twardy. 

Podziękowania, dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymała Pani Beata Brajewska wraz z 14 uczniami, którzy brali udział w debatach oxfordzkich w ramach projektu pt.”Kresowe ścieżki w Bieszczadach” realizowanego przez Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy i Fundację Bieszczadzką.

Nagrody  książkowe za bardzo dobre wyniki w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym i zajęcie I miejsca w eliminacjach szkolnych otrzymali: Paweł Walicki i Michał Lalik, za II miejsce: Emilia Jarema i Martina Olszowska.

Przewodniczący SU Filip Kozioł w imieniu młodzieży podziękował Dyrektorowi RDLP w Krośnie za zabezpieczenie przez Lasy Państwowe praktycznej nauki zawodu oraz  Radzie Pedagogicznej i pracownikom Szkoły za trud włożony w ich kształcenie i wychowanie.

Trudny był to rok dla Nas wszystkich – nauczycieli, uczniów i rodziców. Najlepiej, żeby się nie powtórzył, ale z jednym wyjątkiem! Chciałbym, aby uczniowie w kolejnych latach starali się uzyskiwać tak wysokie średnie ocen, jak na koniec tego roku szkolnego.

Całej społeczności szkolnej po ciężkiej i wytrwałej pracy należy się zasłużony odpoczynek. Wszystkim życzę spokojnych, radosnych, a przede wszystkim słonecznych wakacji.
Do zobaczenia we wrześniu.  W szkole!!!

                                                                                                            Darz Bór

Możliwość komentowania została wyłączona.

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress