Żegnamy rok szkolny 2021/22 « Zawód Technik Leśnik Zespół Szkół Leśnych w Lesku. Szkoła dla leśników
Rekrutacja

Żegnamy rok szkolny 2021/22

Dnia 24 czerwca 2022 roku Społeczność Szkolna ZSL w Lesku wraz z zaproszonymi Gośćmi wzięła udział w Uroczystości Zakończenia roku szkolnego 2021/22. Swoją Osobą Uroczystość uświetnili: Pan Marek Marecki – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Pan Zbigniew Pawłowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko, Pan Bogusław Sitko – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Leśnych w Lesku, Pani  Agnieszka Olszowska –  Przewodnicząca Rady Rodziców i towarzyszący Uczniom Rodzice.

Dyrektor Szkoły – Pani Jadwiga Szylak przywitała Obecnych. Słowa wdzięczności za współpracę i wspieranie działań Szkoły w praktycznym przygotowaniu Uczniów do wykonywania zawodu leśnika skierowała do Przedstawicieli Lasów Państwowych. Pan Marek Marecki – Dyrektor RDLP w Krośnie zapewnił o ciągłym podejmowaniu starań zmierzających do podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego w Szkole. Zaproszeni goście podziękowali Nauczycielom I Wychowawcom za trudną i odpowiedzialną pracę, pogratulowali młodzieży osiągniętych wyników oraz życzyli wszystkim odpoczynku, bezpiecznych i udanych wakacji.

Podczas najbardziej wyczekiwanej przez uczniów chwili nastąpiło rozdanie świadectw i nagród. Na początek zaproszono na środek Uczniów, którym wręczono  Świadectwa z „czerwonym paskiem” a towarzyszącym im Rodzicom Listy gratulacyjne. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: Karol Bratko– średnia 5,48,  Emilia Jarema – 5,45, Julia Wojtanowska – 5,14, Filip Gucwa – 5,10, Emilia Kopczak – 5,05, Martina Olszowska – 5,05, Oliwia Barańska – 4,85, Emilia Warchoł – 4,76. Następnie do wyróżnionych Uczniów dołączyli Ci, którzy uzyskali średnią ocen 4,00 i powyżej. Poszczególnym klasom towarzyszyli ich Opiekunowie.

Wręczono również 23 Odznaki za szczególne osiągnięcia w nauce – „Primus Inter Pares”. Brązową odznakę otrzymali: Michalina Czajkowska, Kacper Filipski, Filip Gucwa, Emilia Jarosz, Łukasz Maciąg, Natalia Szpindor, Jakub Barnaś, Filip Janczak, Julia Kleban, Emilia Kopczak, Piotr Orzechowski, Zuzanna Pudło, Karol Bratko, Michał Gurak, Przemysław Pieszczoch, Weronika Rokosz. Srebrną odznakę otrzymali: Emilia Warchoł, Milena Borocka, Julia Szałaj.

Złota odznaka powędrowała do: Emilii Jaremy, Julii Wojtanowskiej, Oliwii Barańskiej, Martiny Olszowskiej.

Stypendium Dyrektora Szkoły i nagrody pieniężne ufundowane przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Leśnych w Lesku otrzymali Uczniowie z najwyższą średnią ocen: Karol Bratko, Emilia Jarema, Julia Wojtanowska, Filip Gucwa, Emilia Kopczak, Martina Olszowska.

Nagrody za najlepsze wyniki z przedmiotów zawodowych oraz praktyk zawodowych wręczyli uczniom Dyrektor RDPL – Pan Marek Marecki oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko – Pan Zbigniew Pawłowski. Pan Nadleśniczy rozdał również Uczniom zaświadczenia ukończenia Kursu drwala – operatora pilarki.

Następnie Dyplomy za udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Forget-me-not” wręczyła nauczycielka przedmiotu Pani Dorota Dopart- Janusz. Dyplom Laureata zdobyła Kinga Bujak. Dyplom z wyróżnieniem otrzymali: Jakub Więch, Kewin Lach- Załęski, Karol Bratko. Dyplomy uznania uzyskali: Aleksander Szmist, Nikodem Górnik, Wojciech Przybyłowicz, Hubert Dybała, Filip Gucwa, Zuzanna Litera, Emilia Warchoł, Kacper Filipski, Michalina Czajkowska. Emilia Kopczak otrzymała Dyplom uczestnika.

W dalszej kolejności nagrody wyróżnionym Uczniom z poszczególnych klas wręczyła Pani Dyrektor Jadwiga Szylak i poszczególni Wychowawcy klas. Wyróżniono również dwóch Uczniów za 100% frekwencję: Kacpra Filipskiego i Krzysztofa Kinala.

Doceniono także Zespół Sygnalistów Myśliwskich za upowszechnianie kultury myśliwskiej. Zespół otrzymał również szereg podziękowań od różnych Instytucji z regionu Podkarpacia za pomoc w realizacji edukacji leśnej. Nie zapomniano również o podziękowaniach dla Członków Zespołu muzycznego za rozwijanie i prezentowanie swojego talentu.

Pani Natalia Zięba – Kierownik Internatu wręczyła Uczniom nagrody za dobre sprawowanie i zaangażowanie w życie Internatu.

Pani Beata Brajewska i Pan Zygmunt Folwarski wręczyli nagrody książkowe za udział w konkursie czytelniczym – Czytam, bo lubię! Zwycięzcą konkursu został Karol Bratko. Osoby wyróżnione to Mateusz Rajchel i Maciej Sitko.

Pan Dawid Gołębiowski wręczył certyfikaty Uczniom biorącym udział w programie Erasmus+ i projekcie POWERVET.

Klamrą zamykającą tegoroczną Uroczystość były kolejne podziękowania, gratulacje i życzenia skierowane do Nauczycieli, Uczniów i Rodziców. Pani Dyrektor Jadwiga Szylak odczytała listy od Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa – Pana Edwarda Siarki i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – Pana Józefa Kubicy. Pani Dyrektor życzyła Wszystkim atrakcyjnego, bezpiecznego wypoczynku, wakacji pełnych inspiracji i niezapomnianych przygód.

Filip Kozioł w imieniu Samorządu Uczniowskiego podziękował Nauczycielom i Wychowawcom za wysiłek włożony w kształtowanie właściwych postaw, dobrą radę, życzliwość i pomoc w pogłębianiu wiedzy z różnych dziedzin nauki i sztuki.

Jak zwykle nie zawiodły Artystki z Zespołu Muzycznego – Katarzyna Jaworska, Karolina Nosal i Emilia Warchoł. Zachwyciły wszystkich swoim pięknym głosem i nową interpretacją utworu muzycznego. Dziękujemy!

A teraz udajemy się na zasłużony odpoczynek od naszych szkolnych obowiązków …

Darz Bór!

Szkoła leśna. Zawód Technik Leśnik. Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Możliwość komentowania została wyłączona.

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress