Technikum Leśne w Lesku « Zespół Szkół Leśnych w Lesku Zapraszamy do Technikum Leśnego Szkoły dla leśników
Rekrutacja Materiały promocyjne TL Lesko Nabór do ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko wirtualny spacer ZSL Lesko

Technikum Leśne w Lesku

Zespół Szkół Leśnych w Lesku to jedna z kilkunastu placówek w Polsce kształcąca w zawodzie technik leśnik dla potrzeb Lasów Państwowych , jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów prywatnych.. Jesteśmy zarazem jedyną taką placówką w południowo-wschodniej Polsce. W Lesku funkcjonujemy od roku 1972. Zanim jednak tutaj znaleźliśmy się, szkoła przechodziła różne koleje losu . Nasze korzenie znajdują się zarówno na Ukrainie (Bolechow), jak i w kilku miejscowościach Polski (Limanowa, Ojców, Głogów Małopolski, Krasiczyn). Więcej informacji na ten temat znajdziecie w dziale Historia Szkoły .

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Oświadczenie ZSL Lesko o stronach internetowych

Technikum Leśne w Lesku położone jest w malowniczej miejscowości będącej bramą wjazdową w Bieszczady . Usytuowana jest nad brzegiem Sanu   w sąsiedztwie dwóch innych szkół średnich. Na powierzchni ponad sześciu hektarów znajduje się budynek szkoły, internatu, budynek zajęć praktycznych („Belweder”, „Zamiejscowa Katedra”) oraz piękny park szkolny stworzony wspólnym wysiłkiem uczniów i nauczycieli. Nad estetyką tego parku służącego również do praktycznej nauki zawodu oraz nad estetyką innych działek przyszkolnych czuwają uczniowie oraz wyznaczeni nauczyciele. Między szkołą a internatem znajdują się boiska do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, a  obok posesji szkolnych znajduje się stadion miejski. Popołudniami młodzież może tam spędzać swój wolny czas.

ZSL Lesko reaguje na różnorodne zainteresowania uczniów. Od lat funkcjonuje tu klub turystyczny „Wędruś”.  Młodzież wraz z opiekunem przemierza nie tylko bieszczadzkie szlaki.

Posiadamy 2 pracownie komputerowe, oraz dostosowaną do aktualnych wymagań LP, salą Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Bardzo wysokiej jakości sprzęt pozwala na rozwijanie zainteresowań komputerowych oraz m. in. na stworzenie profesjonalnej strony internetowej Zespołu Szkół Leśnych w Lesku.

Przy TL Lesko od kilku już lat prężnie działa zespół sygnalistów myśliwskich „Tropem Wilka” oraz ” Darz Bór!”. Kilkanaście osób rozwija tam swoje zainteresowania muzyczne. Zespół bierze udział w licznych konkursach i festiwalach muzyki myśliwskiej. Jesteśmy też zapraszani na polowania, uroczystości myśliwskie itp. Kilku sygnałów myśliwskich możecie wysłuchać w dziale „Sygnaliści”.

Zainteresowani uczniowie ponadto mają możliwość brania udziału w różnorodnych kołach zainteresowań/konkursach: leśnych, drwali -operatorów pilarek, recytatorskich, wędkarskich, krasomówczych, historycznych, matematycznych, sportowych, szachowych, filmowych, biologicznych, ekologicznych oraz konkursach związanych z wiedzą leśną, z przedmiotami zawodowymi – co w istotny sposób przyczynia się do rozwoju ich zainteresowań, indywidualnych pasji.

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Zespół Szkół Leśnych w Lesku kształci młodzież w zawodzie technik leśnik (5 letnie Technikum). Jesteśmy szkołą o charakterze ponadregionalnym. Kształcimy młodzież z całego Podkarpacia (dawne województwa krośnieńskie, przemyskie, tarnowskie i rzeszowskie), a także z innych województw. Dysponujemy bardzo dobrą bazą dydaktyczną. Posiadamy specjalistyczne pracownie przedmiotów zawodowych tj.: ochrony lasu, użytkowania lasu, urządzania lasu, hodowli lasu, SILP , maszynoznawstwa leśnego i biologii leśnej oraz równie dobrze wyposażone w sprzęt dydaktyczny pracownie przedmiotów ogólnokształcących i religii.

Ponadto posiadamy salę gimnastyczną  z zapleczem sanitarnym, prysznicami i szatniami, 2 siłownie oraz salę wykładowo- ćwiczeniową do prowadzenia zajęć praktycznych  z zapleczem sanitarnym i szatniami na ubrania robocze. Wszystkie pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Wszystkie sale mają na wyposażeniu komputery podłączone do sieci Internet.

Uczniowie Technikum Leśnego w Lesku decydując o wyborze naszej szkoły kierują się przede wszystkim pasją zawodu leśnika i umiłowaniem przyrody. Przyjeżdżają do Leska z całego woj. podkarpackiego, województw: małopolskiego, lubelskiego, nie zważając na odległość i konieczność rozstania z domem rodzinnym.
To dla nich jest nasz Internat  – początkowo nieznane, obce miejsce, które z czasem staje się ich drugim domem. Tutaj dorastają, kształtują charakter i uczą się życia. Czas spędzony w internacie przynosi niezapomniane chwile . Właśnie tutaj nawiązują się przyjaźni i znajomości, które trwają całe lata. W internacie mieszkają chłopcy i dziewczęta. Internat jest dostępny dla każdego bez względu na odległość dojazdu i dochód rodziny.

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Baza dydaktyczna sprzyja stosowaniu nowoczesnych technik nauczania i sprawnemu procesowi uczenia i nauczania. Współpracujemy ściśle z Nadleśnictwem Lesko , dzięki czemu m.in. uczniowie mogą odbywać praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne na terenie nadleśnictwa pod fachową opieką wykwalifikowanych pracowników tej placówki.

Zespół Szkół Leśnych w Lesku współpracuje również z innymi szkołami leśnymi w Polsce, a także z zaprzyjaźnionymi szkołami leśnymi ze Słowacji, Ukrainy i Węgier (patrz dział „Wymiana międzynarodowa”). Każdego roku organizujemy wymianę grup młodzieżowych między naszymi szkołami. Dzięki znajomości języka angielskiego i niemieckiego bariery językowe nie istnieją, kontakty więc są częste i bardzo owocne – służą wymianie doświadczeń co do specyfiki kształcenia w tych szkołach, sprzyjają zacieśnianiu więzów przyjacielskich, umożliwiają zdobywanie doświadczeń językowych i krajoznawczych.

Organem prowadzącym Technikum Leśne w Lesku jest od dnia 1 stycznia 2008 roku Minister Środowiska, również Minister Środowiska sprawuje nadzór pedagogiczny  nad Szkołą.

Zespół Szkół Leśnych w Lesku to szkoła z wieloletnimi dobrymi tradycjami leśnymi, łowieckimi i szkolnymi, ucząca szacunku do tych  tradycji i pielęgnowania ich, rzetelnie przygotowująca uczniów do wykonywania zawodu, do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.

Strojem obowiązującym w Szkole jest mundur leśnika. Umundurowanie obowiązuje zarówno uczniów jak i nauczycieli .  Technikum Leśne w Lesku posiada Sztandar Szkoły, uświetniający wszystkie ważniejsze uroczystości.

To szkoła, która zdaje się mówić:

„Otwieram przed Tobą zielone podwoje, W kształcenie wkładam całe serce moje, Chcę tworzyć Ciebie, Człowieku Młody, Zapraszam do nas, do leśnej przygody.”

Deutsch

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress