Misja Stowarzyszenia « Zawód Technik Leśnik Zespół Szkół Leśnych w Lesku. Szkoła dla leśników
Materiały promocyjne ZSL Lesko Nabów do Technikum Leśnego w Lesku wirtualny spacer ZSL Lesko

Misja Stowarzyszenia

Misja Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół

Zespołu Szkół Leśnych w Lesku.

Stowarzyszenie zostało powołane do życia dnia 28 stycznia 2010 r. podczas I Walnego Zebrania z inicjatywy 20 osób. Obiektem naszych zainteresowań od momentu powstania był Zespół Szkół Leśnych w Lesku wraz z jego uczniami, nauczycielami, bazą dydaktyczną i infrastrukturą.

W swojej działalności dążymy do pomocy szkole w szeroko rozumianym rozwoju oraz wspieraniu akcji mających na celu promocję naszych absolwentów.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • przyznanie funduszy młodzieży uzdolnionej, dofinansowanie wyjazdów na konkursy i zawody sportowe,
  • ustanowienie stypendium socjalnego dla zdolnej młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej,
  • zabezpieczanie odpowiednich warunków do właściwego wypełniania zadań dydaktyczno-wychowawczych,
  • finansowe wspieranie modernizacji infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Leśnych,
  • nawiązywanie kontaktów międzynarodowych,
  • nadawanie uprawnień wynikających z działalności merytorycznej Stowarzyszenia,
  • prowadzenie, organizowanie zajęć, kursów i szkoleń dla członków oraz osób zainteresowanych,
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością merytoryczną członków,
  • wspieranie i dofinansowanie działań Samorządu Uczniowskiego,
 • pozyskiwanie środków finansowych poprzez darowizny i inne źródła dla realizacji zadań statutowych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej w różnych formach,
 • uczestnictwo w szkoleniach i zajęciach organizowanych przez inne organizacje o podobnym profilu działania.

Jeżeli chcesz pomóc w wypełnianiu wspólnej misji dołącz do nas i zostań członkiem Stowarzyszenia.

Szkoła leśna. Zawód Technik Leśnik. Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Historia Szkoły

Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów ...

Przeczytaj więcej


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress